Bakit napakahalaga ng ating trabaho? Bakit masyado nating pinagtutuunan ng pansin ang paghahanap sa pinakamimithi nating trabaho? At kahit may trabaho na tayo, bakit patuloy pa rin tayong naghahanap ng mas maganda pa? Upang malaman ninyo kung ano ang mga posibleng sagot sa mga tanong na ito, hinihikayat namin kayong basahin ang Where’s My Dream Job? Makakatulong din ito kung paano natin mararanasan ang pagiging kuntento sa buhay.

 

Nawa’y makatulong ang babasahing ito upang mahikayat kayo na basahin ang Biblia at malaman na tanging ang Panginoon lamang ang tunay na makapagbibigay ng kabuluhan at kasiyahan sa ating buhay.  Maaari din ninyong ibigay ang babasahing ito sa inyong mga kakilala na patuloy pa ring hinahanap ang kanilang layunin sa buhay.

 

Maaari ninyong bilhin ang babasahing ito sa Our Daily Bread Resource Center. Maaari n’yo ring bisitahin ang aming Facebook page para makita ang aming mga babasahin at iba pa na maaaring makatulong sa inyo.

Tumawag po sa numerong 722-2010, para makabili at magkaroon ng babasahing ito.