Nahihirapan ka ba sa pagbabasa ng Our Daily Bread dahil sa maliliit ang mga letra?

Hindi mo na kailangang mahirapan pa dahil narito na ang Our Daily Bread Upsized Annual edition! Ang sukat nito ay 7.275 x 4.95 na inches. Pareho lamang ang nilalaman nito sa regular annual edition pero mas malaki ang sukat nito.

Kaya naman, hindi na muling magiging hadlang pa sa iyong pagbabasa ang mga maliliit na letra. Bumili ka na ng iyong kopya ng Our Daily Bread Upsized Annual Edition sa ODB Resource Center.

Mabibili mo rin dito sa abot-kayang halaga ang iba pang mga babasahin para sa mga bata hanggang sa mga senior citizen. Makakatulong ang mga ito sa pag-aaral mo ng Salita ng Dios.