Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kaibigan na kapwa nagtitiwala kay Jesus? Sa kabila ng tinatawag nating “friendship goals”, hangarin natin na ang pagkakaibigan ay makatulong sa atin na tumibay ating relasyon sa Dios. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Dios. Mas mapapalapit tayo sa Dios sa tulong ng ating mga kaibigan.

Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kaibigan na kapwa nagtitiwala kay Jesus?

Alamin kung paano magiging pagpapala sa iyong mga kaibigan sa pamamagitan ng salita ng Dios. Mula sa mga sumulat ng “Our Daily Bread”, inihahandog namin sa inyo ang “True Friendship.” Naglalaman ito ng pitong araw na aralin mula sa Salita ng Dios tungkol sa pagkakaibigan.

Ano pa ang iyong hinihintay? Bumili ka na ng babasahing ito sa ODB Resource Center at maging pagpapala sa iyong mga kaibigan.

Maaari n’yo ring bisitahin ang aming Facebook page para makita ang aming mga babasahin at iba pa na maaaring makatulong sa inyo.

Tumawag po sa numerong 722-2010, para makabili at magkaroon ng babasahing ito.