May pagkakataon ba na naisip mo na sana noon pa ay nagsimula ka nang magbasa ng Biblia? Marahil, mas nakatulong sana ito para naiwasan mong makagawa ng mga maling desisyon at piliin kung ano ang tama. Sinabi sa Salmo 119:9, “Paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita.”

Hindi pa huli ang lahat para sa mga mahal nating kabataan. Maaari natin silang tulungan na magkaroon ng pang-araw araw na pag-aaral ng Salita ng Dios. Isinulat ang Our Daily Bread Teen Edition upang hikayatin ang mga kabataan na mag-aral ng Biblia. Naglalaman ito ng 180 na mga pagbubulay-bulay tungkol sa mga paksa na angkop para sa kanila. Ilan sa mga paksa nito ay tungkol sa paggamit ng social media, pakikipagkapwa-tao at mamuhay nang tulad ng kay Cristo sa eskwelahan, sa kani-kanilang tahanan at kapag kasama nila ang kanilang mga kaibigan.

Magandang regalo ito para sa mga kabataan. Bigyan natin sila ng pagkakataon na matuklasan na ang pag-aaral ng Biblia ay kasiya-siya at kapaki-pakinabang. Mabibili na po ninyo ang bagong aklat na ito sa ODB Resource Center.

Tumawag po sa numerong 722-2010, para makabili at magkaroon ng babasahing ito.

Maaari n’yo ring bisitahin ang aming Facebook page para makita ang aming mga babasahin at iba pa na maaaring makatulong sa inyo.