MAKAPANGYARIHAN ANG PANALANGIN!

Mga Mahal naming Mambabasa,

Ang Kagandahang-loob at kapayapaan nawa ng Dios ay sumainyo!

Maaaring marami sa atin ang nanabik sa pagdating ng buwan ng Marso. Marami kasi tayong inaasahang magagandang mangyayari sa buwang ito tulad ng pagtatapos ng pag-aaral at pagsisimula ng bagong trabaho.

Pero binago ng Covid-19 ang lahat. Kinailangang ikansela ang halos lahat ng mga nakatakda nating gagawin tulad ng pagbabyahe sa ibang lugar para magbakasyon, pagpapakasal at marami pang iba.

Pero sa kabila ng krisis na ito, ang Dios ay patuloy na kumikilos!

Hindi man natin nakikita o nauunawaan ang Kanyang mga ginagawa, makatitiyak naman tayo na kumikilos ang Dios para sa ikabubuti nating lahat.

Sa mga panahong ito, maglaan nawa tayo ng maraming oras sa ating Dios upang mas lalo natin Siyang makilala at mas lalo nating madama ang Kanyang pagmamahal at kagandahang-loob.

Sama-sama tayong manalangin. Manalangin tayo nang walang patid. Alalahanin natin na tapat ang ating Dios. Lilipas din ang krisis na ito.

Ang ODB Pilipinas ay nagbibigay po ng babasahin na makapagbibigay sa inyo ng lakas ng loob at makakatulong upang tumatag ang inyong pananampalataya.

Maaaring idownload ang babasahin dito.