Naghahanap ang OUR DAILY BREAD PILIPINAS ng isang WEB DEVELOPER na makakatulong para mas maipahayag at maintindihan ng mga tao ang Salita ng Dios.

WEB DEVELOPERS (Tinatanggap namin kahit ang mga fresh graduate.)

Ang aming team ay nagsisikap na tulungan ang bawat isa upang mapabilis at mapaganda ang mga project na aming ginagawa. Ang aming team ay nasa Pilipinas, pero naglilingkod rin kami sa iba’t-ibang bansa sa pamamagitan ng aming mga project. Sa pamamagitan rin ng mga project namin sa Our Daily Bread, unti-unting nakikilala ng mga tao kung sino ang Dios.

Bilang bahagi ng Information Services Global, sinisikap namin na tugunan ang mga problema na may kaugnayan sa Website at iba pa. Naniniwala kami na ang aming ginagawa ay magkakaroon ng epekto sa buong mundo.

Tinutulungan namin ang bawat isa at hinihikayat na gawin ang lahat hanggang sa abot ng makakaya para sa ikararangal ng Dios.

Ang mga Web Developer ay dapat:

 1. Nagtitiwala sa Panginoon at handang maglingkod sa kanya.
 2. Mahusay magsalita at sumulat ng Ingles.
 3. Handang makipagtulungan sa iba.

Mga tungkulin:

 • Pangasiwaan ang mga Internet related application kasama ang mga Application, template development, testing at deployment.
 • Tiyakin na ang bawat Projects ay nasubukan ng maigi, nasa kalidad at magagamit sa Gawain ng Panginoon.
 • Tulungan at suportahan ang mga nasa ibang bansa.

Ang mga Web Developer ay dapat...

 • May alam sa trouble shooting.
 • Dapat may alam sa mga web development language katulad ng PHP/MYSQL, CSS, Java Script, React, jQUERY, JSON, XML at iba pa.
 • Dapat may alam sa web design techniques katulad ng responsive design, media queries at website optimization.
 • May alam rin sa Content Management System at eCommerce System katulad ng WordPress at Magento.
 • Mas maganda rin kung may kasanayan sa paggamit ng WordPress.
 • May alam sa version control software lalo na sa Git System software.
 • May alam sa Linux at Amazon AWS Environment.


Ipadala ang inyong Application letter at Curriculum Vitae sa:
Our Daily Bread Ministries Philippines Inc.
322-C P. Guevarra St. Brgy. Sta. Lucia, San Juan City
o mag-email sa philippines@odb.org