Ang pag-ibig ng Dios ang nagbibigay ng kabuluhan sa ating buhay.

 

Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Paano ba ito naipapadama sa iba? Nagbabago ba ang pag-ibig sa iba’t ibang sitwasyon ng ating buhay? Ang pag-ibig ng Dios ay hindi nagbabago at ang pag-ibig ang isa sa pinakanatatanging katangian Niya.

 

Makakatulong ang pagbabasa ng babasahing ‘God Is Love’ sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Matutulungan kayo nito na mas maintindihan kung paanong ipinapadama ng Dios ang Kanyang dakilang pagmamahal. Tuklasin ninyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig.

 

Maaari ninyong bilhin ang babasahing ito sa Our Daily Bread Resource Center. Maaari n’yo ring bisitahin ang aming Facebook page para makita ang aming mga babasahin at iba pa na maaaring makatulong sa inyo.

Tumawag po sa numerong 722-2010, para makabili at magkaroon ng babasahing ito.