Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Kagandahang-Loob

Minsan, parang salungat ang itinuturo ni Jesus tungkol sa kagandahang-loob at sa kung ano ang nais Niyang gawin natin.

Hindi kailanman ibinaba ni Jesus ang pamantayan ng Dios na maging perpekto ang mga tao. May sinabi noon si Jesus sa isang binata na dapat niyang gawin. “Dapat kayong maging [perpekto] tulad ng inyong Amang nasa langit” (MATEO 5:8 ASD). Sinabi naman…

Magandang Balita

May pag-aaral na ginawa sa isang unibersidad sa Boston na nasa Amerika. Tungkol iyon sa kung paano kumakalat ang balita noong mga taong 1800 sa pamamagitan ng diyaryo kumpara sa internet ngayon. Ayon sa pag-aaral nila, kapag 50 beses na raw noon inilimbag muli ang tungkol sa isang balita, nagviral na daw ito. Ang ibig sabihin ng viral ay kumalat ang…

Puno sa tabing Ilog

Kung may puno na kaiinggitan, ito ay ang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Hindi nito kailangan pang alalahanin ang tubig na siyang nagpapalago sa puno anuman ang panahon. Lalong tumitibay ang mga ugat nito at nakapaglilinis ng hangin ang malulusog nitong mga dahon. Nagbibigay rin ito ng lilom sa mga nais sumilong.

Binigyang-pansin naman ng propetang si Jeremias ang…

Mga Pagpapala

Hindi kumpleto ang pagdiriwang ng mga taga Mexico kung walang piñata. Kadalasan, ang piñata ay palayok na may lamang mga kendi atbp. Pinapalo ito hanggang sa mabasag para makuha ang laman nito.

Ginagamit naman noon ng mga monghe ang piñata para turuan ang mga katutubo sa Mexico. Ang piñata na ginagamit nila ay gawa sa karton at hugis bituin. Sumisimbolo raw…

Ang Parola

May isang gusali sa bansang Rwanda na tinatawag na Lighthouse. Nakatirik ito sa lugar kung saan maraming tao noon ang pinatay. Itinayo ng mga nagtitiwala kay Jesus ang Lighthouse para maging simbolo ng kaligtasan at pag-asa sa mga tao doon. Nagtuturo rin sila ng Salita ng Dios para magabayan nila ang bagong henerasyon na siyang mga susunod na mamumuno sa bansa…

Kinabukasan

Natutuwa akong pagmasdan ang payapa at asul na langit. Ito ang isa sa pinakamagandang obra ng Dios na talagang masisiyahan tayong pagmasdan. Isipin n’yo kung gaano kasaya ang mga piloto sa tuwing nakikita nila ang kalangitan. Marami silang tawag sa panahon kung kailan magandang lumipad ang eroplano sa himpapawid. Ang paborito kong pantawag nila ay ang sinasabi nilang, “Makikita mo…

Bagong Buhay

Gumagawa ng mga obra si Noah Purifoy mula sa mga patapong bagay. Noong 1965, gumawa siya kasama ng kanyang mga kaibigan ng isang obra. Ginamit nila ang sirang T.V at mga sirang gulong. Pinuri naman si Noah ng isang manunulat na isa raw siyang dalubhasa sa paggawa ng obra mula sa mga itinapon na ng mga tao. Ipinaparating ng kanilang obra…

Likas na Makasalanan

Sinabihan ng aking ina ang 4 taong gulang na si Elias na huwag hahawakan ang mga kuting. Kaya, nang makita niyang kumakaripas ng takbo si Elias palayo sa mga kuting, tinawag niya ito. Tinanong niya si Elias, "Hinawakan mo ba ang mga kuting?" Sagot ni Elias, "Hindi po!" Nagtanong naman muli ang aking ina, "Malambot ba ang mga kuting?" Sabi ni…

Lantad na Pagmamahal

Gustong imbestigahan ni Maryanne Firth na isang tagapagulat ang isang pangyayari. Bigla kasing may kumalat na mga karatula sa kanilang bayan na nakasulat ang salitang "Mahal Kita." Pero, walang nangyari sa kanyang pagiimbestiga. Makalipas ang isang linggo, muli na namang may kumalat na karatula pero iba na ang nakasulat doon. Petsa at pangalan ng lugar ang nakasulat.

Kaya, nang sumapit ang…

Alinlangan

Kilala si Tomas na binanggit sa Biblia na isang taong madaling mag-alinlangan (TINGNAN ANG JUAN 20:24-29). Ilan ba sa atin ang maniniwala kung ang namumuno sa atin na namatay ay muling nabuhay? Kaya parang hindi tama na iyon lang ang sasabihin natin tungkol kay Tomas.

May pagkakataon naman kasi na ipinakita ni Tomas ang kanyang katapangan. Nang mamatay ang kaibigan ni…