Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Hanggang Kailan?

Sa isinulat na aklat ni Lewis Caroll na Alice in Wonderland, sinabi ni Alice, “Hanggang kailan tatagal ang walang hanggan? Sabi naman ni White Rabbit, Minsan, isang segundo lang.”

Ganoon ang aming naramdaman noong namatay ang kapatid kong si David. Nang ililibing na siya, mas tumindi pa ang aming pagdadalamhati at pangungulila. Parang tatagal ng magpakailanman ang bawat segundo.

May inawit…

Sa Panalangin Lamang

Isang gabi, tinawagan ako ng aking kaibigan na may kanser. Hindi mapigil ang kanyang pag-iyak dahil sa nararamdaman niyang paghihirap. Naiyak din ako at tahimik siyang ipinanalangin, “Panginoon, ano po ang magagawa ko para sa kanya?”

Tila nadurog ang puso ko sa kanyang pag-iyak. Wala akong magawa para maibsan ang nararamdaman niya. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat…

Markang iiwan

Minsan, pumunta kami sa isang abandonadong rantso ng mga anak ko. Habang naglilibot ako sa rantso, may nakita akong lumang libingan. Dahil sa matagal na panahong lumipas, hindi na mababakas ang anumang marka o nakasulat sa libingan. Nakakalungkot isipin na ang taong nakalibing doon ay nakalimutan na. Nang makauwi ako, nagsaliksik ako tungkol sa kung sino ang nakalibing doon. Pero, wala…

Sa tuwing Naghihirap

Nang magtiwala ang 18 taong gulang na si Sammy kay Jesus, itinakwil siya ng kanyang pamilya. Taliwas kasi ito sa kanilang pananam-palataya. Pero tinanggap siya ng mga nagtitiwala kay Jesus, pinalakas ang kanyang loob at tinulungan sa mga pangangailangan sa kanyang pagaaral. Nang mailathala sa isang magasin ang tungkol sa kanyang pagtitiwala kay Jesus, lalo pang tumindi ang pagsalungat ng kanyang…

Papuri sa Lumikha

Nagulat ako nang makita ko na may mga dilaw na bulaklak na tumubo malapit sa aming bahay. Anim na dilaw na mga bulaklak sa pagitan ng dalawang malalaking bato ang nakita kong namumukadkad. Hindi ko itinanim, diniligan, at inalagaan ang mga ito kaya nagtataka ako kung bakit may tumubong magagandang bulaklak sa aming bakuran.

Si Jesus naman ay nagbigay ng ilustrasyon…

Tamang Pamumuhay

Nagbabasa ako ngayon ng mga libro tungkol sa pagiipon. Napansin ko na parang pare-pareho ang sinasabi ng karamihan sa mga aklat. Ang pangunahing dahilan daw kung bakit nag-iipon ang isang tao ay para maging milyonaryo siya sa hinaharap. Pero may isang libro na iba ang mungkahi. Sabi sa aklat, ang pamumuhay ng simple ay kinakailangan para maging mayaman. Idinagdag din ng…

Ninanais Nating Marinig

Ayon sa pananaliksik, likas sa atin ang mangalap ng mga impormasyong magpapatunay sa ating mga pinaniniwalaan. Habang nakatuon lamang tayo sa ating pinaniniwalaan, ayaw na nating tanggapin ang paniniwala ng iba.

Ganyan din naman ang paniniwala ni Haring Ahab ng bansang Israel. Hinihikayat noon ni Haring Ahab si Haring Jehoshafat ng bansang Juda na makipagdigma sa bansa ng Ramot Gilead. Para…

Mabuting Halimbawa

Sa tuwing sinusubukan kong ayusin ang mga sirang gamit sa bahay namin ay nauuwi lamang ito sa paghanap ko ng ibang tao para ayusin ito. Pero nitong nakaraan ay matagumpay kong naayos ang isang gamit sa bahay. Pinapanuod ko ang isang video habang sinusundan ko ang bawat hakbang at halimbawa para maayos ang sirang gamit.

Si Pablo rin naman ay naging…

Dalawang Pangako

Ilang taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng kanser si Ruth. Nahihirapan siya kumain, uminom, at lumunok dahil sa kanyang karamdaman. Kinailangan niyang sumailalim sa maraming operasyon at gamutan para gumaling. Pero sa kabila nito ay nanatili siyang matatag.

Patuloy pa ring nagpapasalamat si Ruth sa Dios sa kabila ng kanyang karamdaman. Matatag ang kanyang pananampalataya at dalisay ang kanyang…

Susunod na Henerasyon

Nagpadala ng mensahe ang anak ko. Nais niya malaman kung paano ginagawa ang paboritong cake ng lola ko. Habang hinahanap ko ang listahan ng mga kakailanganin sa pagluluto, napansin ko ang sulat kamay ng aking lola. Nakita ko rin ang ibang impormasyon tungkol sa lulutuin na isinulat naman ng nanay ko. Napagtanto ko na maisasalin na sa ika-apat na henerasyon ang…