Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Proseso ng Pagtanda

Binigyan ako ng asawa ko ng isang tuta na pinangalanan naming Max. Minsan, narinig ko na tila may napupunit na papel habang nag-aaral ako. Paglingon ko, nakita ko si Max. Katabi niya ang isang libro habang subo ang isang pahina sa kanyang bibig.

Dinala namin si Max sa beterinaryo at sinabi nito na ang aming tuta ay dumadaan sa proseso ng…

Tumigil

Minsan, umupo kami ng kaibigan ko sa may tabingdagat. Natutuwa siya habang pinagmamasdan namin ang bawat paggalaw ng alon. Hindi na raw kasi kailangan pang umalis ng kaibigan ko sa puwesto niya, dahil kusang lumalapit ang alon na walang tigil sa paghampas sa aming mga paa.

Hindi man tayo katulad ng alon, pero para sa atin mahirap ang tumigil sa ating…

Pagkahiwalay

Isang malakas na sigaw ang narinig sa kadiliman ng hapon. Natakpan nito ang mga pag-iyak ng mga kaibigan at tagasunod ni Jesus, maging ang pagdaing ng dalawang kriminal na nasa tabi ni Jesus. Namangha ang marami sa sigaw na ito.

“Eloi,Eloi, lema sabachtani?”, puno ng paghihirap na sigaw ni Jesus habang nakabitin sa nakakahiyang krus ng Golgota (MATEO 27:45-46).

“Dios ko,…

Tamang Salita

Balak kong sunduin ang asawa kong si Cari galing sa trabaho isang araw. Nasa pintuan na ako kaya ginamit ko ang voice prompt ng aking telepono para itanong sa kanya kung saan ko siya susunduin.

Sa kasamaang palad, naiba ang mensaheng naipadala ng voice prompt kaya naging katawa-tawa ang nakarating sa kanyang mensahe, “old gal” ang sinabi ko, pero “old cow” ang…

Ituon ang paningin

Nahihilo na agad sa biyahe ang anak ko hindi pa man nakakalayo ang bangkang sinasakyan namin. Nang makaramdam narin ako ng hilo, pinipilit ko na lang ang sarili ko na tumingin sa pinagtatagpuan ng langit at dagat. Nakakatulong daw ito para mas maging maayos ang pakikiramdam sa paligid.

Alam ng Dios na gumawa ng hangganan ng langit at dagat na darating…

Pagpaparangal

Pagkatapos ng dalawang dekadang paninilbihan niya bilang piloto ng helikopter, inilaan na lang ni James ang panahon niya sa pagtuturo sa kanilang lugar. Pero hinahanap-hanap niya pa rin ang dating ginagawa kaya pumasok siya bilang piloto ng helikopter sa isang ospital. Nagtrabaho siya dito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.

Kaya naman noong inilibing siya, nagpalipad din ng helikopter paikot…

Halimbawa ng pagmamahal

Isang buwang wala ang aking asawa kaya naiwan sa akin ang lahat ng gawain sa bahay at ang pag-aalaga sa mga bata. Hindi ko alam kung paano pagsasabayin ang gawaing bahay at paghahabol ko ng deadline sa aking isinusulat. Dumadagdag pa sa problema ang pagkasira ng panggapas ng damo.

Mabuti na lang at pinuntahan ako sa bahay ng mga kaibigan ko…