Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Paulit-ulit

Nang minsang pauwi kami galing sa isang kasal, tinanong ako ng aking ina sa ikatlong pagkakataon kung ano ang balita sa aking trabaho. Inulit kong muli ang sagot ko sa kanya at inisip ko rin kung paano ko ito sasabihin na maaalala niya.

May Alzheimer’s Disease kasi ang aking ina. Isa itong sakit kung saan untiunting nawawala ang memorya ng isang…

Nabuhay Muli

Noong kabataan pa ang aking ama, nagbiyahe siya at ang kanyang mga kaibigan papunta sa isang paligsahan. Madulas ang kalsada noon dahil sa ulan kaya naaksidente sila. Napakatindi ng aksidenteng iyon. Isa sa mga kaibigan niya ang naparalisa at may isa na namatay. Dineklara ring patay ang aking ama at dinala sa morge. Pinuntahan siya ng lolo’t lola ko roon. Labis…

Pagkakaisa

Sinulatan ko ang aking kaibigan tungkol sa hindi namin pagkakaintindihan. Hindi siya sumagot sa sulat ko, kaya naisip ko na hindi ko na sana ginawa iyon. Ayaw ko na palalain ang sitwasyon pero ayaw ko rin naman na hindi maayos ang problema namin bago siya mangibangbansa. Ilang araw siyang naging laman ng isip ko.

Ipinanalangin ko siya. Hindi ko pa alam…

Alalahanin ang Krus

Nagsulat ang kaibigan ko at ang asawa niya para sa kanilang mga anak, mga apo at sa mga kaapu-apuhan nila. Mahigit nang 90-taong gulang ang kaibigan ko at 66 taon na silang kasal. Tungkol ang sulat sa mga mahahalagang bagay na natutunan nila sa buhay. May sinabi sa sulat na naging daan para alalahanin ko ang mga ginagawa ko noon.

Sinabi…

Mga Ulap

Minsan, maraming taon na ang lumipas nang tanungin ako ng aking anak kung bakit nakalutang ang mga ulap sa himpapawid. Handa na akong sumagot sa kanya para sabihin ang nasa isip ko pero sinabi kong hindi ko alam. Sinabi ko pa na aalamin ko kung bakit.

Nalaman ko ang sagot kung bakit iyon nangyari ayon sa paliwanag ng ilang dalubhasa. Ang…

Hindi Masasayang

Minsan, nasabi ko sa aking kaibigan na masyado na akong mahina at wala na yata akong magagawa para sa Dios o sa ibang tao. Nangyari iyon nang pinanghihinaan ako ng loob at nawawalan na ng pag-asa dahil sa sakit ko.

Hinawakan ako ng aking kaibigan at sinabi, “Sinasabi mo ba na walang kuwenta ang ginagawa kong pagngiti sa tuwing binabati kita…

Kapakumbabaan

Nang tumugtog ang asawa ko sa kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus, nakita kong nakapikit siya. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit siya pumipikit. Sinabi niya sa akin na naitutuon niya ang kanyang isip sa pagpupuri sa Dios at nakakatulong iyon para hindi siya maistorbo sa pagtugtog. Ang lahat ng ginagawa ng asawa ko ay nagpapakita ng kanyang pagpupuri sa…

Hanapin si Waldo

May sikat na librong pambata. Sa librong ito, kailangan mong hanapin sa bawat pahina ng libro ang karakter ni si Waldo. Nagtatago siya sa mga larawan na may iba’t ibang pangyayari. Masaya ang mga bata kapag nahanap nila si Waldo. Masaya rin naman ang mga magulang kapag humihingi ng tulong ang kanilang anak para hanapin si Waldo.

Hinanap naman ng mga…

Umawit ng Papuri

Sa tuwing umaawit daw tayo, may pagbabagong nangyayari sa ating utak. Ayon sa mga dalubhasa, nakakatulong daw iyon para mawala ang ating pag-aalala at pagkabalisa.

Hinihikayat naman ni apostol Pablo ang mga nagtitiwala kay Jesus na laging umawit ng mga salmo, himno at awiting espirituwal (EFESO 5:19). Inulit din sa Biblia ng 50 beses ang panghihikayat na umawit ng papuri sa…

Kagandahang-loob

Minsan, habang nag-aayos ako ng gamit para sa aking pupuntahan, napansin ko na wala akong suot na singsing. Iyon ang aking singsing ng ikasal ako. Hindi ko alam kung saan ko iyon nailagay dahil sa dami kong ginagawa.

Natatakot akong sabihin sa asawa ko ang aking kapabayaan. Pero matapos kong ibalita sa kanya, nagulat ako sa kanyang tugon. Sa halip na…