Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Dakilang Manggagamot

Laging tinatanong ng doktor na si Rishi Manchanda ang mga pasyente niya kung saan sila nakatira. Pero, hindi lang ang pangalan ng lugar ang nais malaman ni Dr. Manchanda kundi ang kalagayan ng lugar mismo. Madalas kasi ang mga insekto, amag o usok sa lugar ang dahilan ng sakit ng mga pasyente niya.

Kaya naman, habang binibigyan ng gamot para gumaling…

Hindi pa ba Sapat?

Minsan, nang pauwi na kami galing sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus, umupo sa likuran ng sasakyan ang anak kong babae. Kumakain siyang mag-isa doon habang nakikiusap naman ang mga kapatid niya na mamigay siya. Para ibahin ang usapan, tinanong ko ang may hawak ng pagkain kong ano ang kanyang ginawa sa pag-aaral ng Biblia sa araw na iyon. Sinabi…

Maging Matapang

Laging natatakot si Hadassah na bida sa librong A Voice in the Wind na isinulat ni Francine Rivers. Isang batang babaing Judio si Hadassah na sumasampalataya kay Jesus. Alipin siya sa sambahayan ng isang Romano. Kaya naman, natatakot siya na baka pagmalupitan siya dahil sa kanyang pananampalataya. Alam kasi ni Hadassah na kinamumuhian ng mga Romano ang mga mananampalataya, pinapatay o…

Nagbigay ng Daan

Noong nag-aaral ako magFencing, isinisigaw ng aking coach kung paano ako sasalag para dumipensa. Isang uri ng laro ang fencing na gumagamit ng espada. Kailangan ko laging makinig kay coach at gawin agad ang kanyang mga sinasabi. Sa gayon, masasalag ko ang mga atake niya.

Naipaalala sa akin ng laging pakikinig kay coach ang tungkol sa pagsunod na binanggit sa Biblia.…

Mahalin ang Kapwa

Dumadalo ako sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus na nasa isang malawak na damuhan. Madalas mong makikita sa bansang Singapore ang ganitong pinagtitipunan. Minsan, may mga dayuhan na nagtatrabaho sa aming bansa ang gumagamit ng aming lugar. Nagpipiknik sila roon tuwing linggo.

Sa pangyayaring iyon, may ilan sa mga kasama ko na dumadalo sa aming pagtitipon ang nainis. Nakita kasi…

Sumunod Ka Lang

Noong bata ako, lagi akong nasasabik dumalo sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus tuwing linggo ng gabi. Nasasabik kong marinig ang kuwento ng mga misyonero o mga tagapagsalita na galing pa sa ibang lugar. Nakakapukaw ng damdamin ang mga kuwento na kanilang naranasan. Nakakahamon din ang pag-iwan nila sa kanilang pamilya, kaibigan, ari-arian at trabaho para pumunta sa mga liblib…

Ipinaghahanda

Lilipat ng bahay ang isa kong kaibigan. Napakalayo ng bago nilang lilipat sa bahay na kasalukuyan nilang tinitirhan. Hinati raw ng kaibigan ko ang mga dapat nilang gawing mag-asawa. Nauna ang asawa ng kaibigan ko sa lugar ng kanilang lilipatan para ihanda ang kanilang matitirhan. Ang kaibigan ko naman ang nag-ayos ng mga gamit nila na dadalhin sa bago nilang bahay.…

Pasalamatan

Habang nagtatrabaho ako sa aking computer, may du- mating na isang email. Madalas, sinisikap kong huwag munang pansinin ang email tuwing nagtatrabaho ako. Pero dahil sa tema na nakasulat sa email, ‘Isa kang pagpapala sa amin’, binasa ko ito.

Nalaman ko na galing ang email sa kaibigan ko na nasa malayong lugar. Sinasabi sa email na lagi niya kaming idinadalangin. Bawat…

Magtiwala Ka

Nang matapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo, nagkaroon ako ng trabaho. Pero dahil maliit lang ang aking suweldo, nahirapan akong pagkasyahin ang pera ko. Minsan, hindi ko alam kung saan ko kukunin ang aking kakainin. Kaya naman, natuto akong magtiwala sa Dios para sa pang-araw-araw kong kailangan.

Naalala ko tuloy ang naranasan ni Propeta Elias. Natuto siyang ipagkatiwala sa Dios sa…

Pagkakaiba-iba

Dumagsa ang mga tao sa iba’t ibang kapulungan ng mga sumasampalataya kay Jesus sa aming lugar. Bunga ito ng giyera sa karatig lugar. Naging hamon naman ang pagdami ng tao sa bawat kapulungan. Kailangan kasi nilang makisama sa mga taong iba ang kultura, lenggwahe at paraan ng pagsamba sa Dios.

Ang hindi pagkakaunawaan o pagkakasundo ay madalas nating makikita sa mga…