Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Maliit na Bagay

Masayang-masaya ang kaibigan kong si Gloria na ikuwento sa akin ang tungkol sa natanggap niyang regalo. Binigyan kasi siya ng kanyang anak ng isang bagay na kahit hindi na siya pumunta sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus, maririnig at makikita niya ang nangyayari doon. Hindi kasi makaalis ng bahay si Gloria dahil sa sakit niya. Kaya, naiintindihan ko ang kasiyahan…

Ang Lumiit na Piano

Sa loob ng tatlong taon, sumali ang anak ko sa pagtatanghal sa pagtugtog ng piano. Nang magtatanghal na siya, pinagmamasdan ko siya habang palapit sa piano niyang gagamitin. Tumugtog siya ng dalawang awitin at pagkatapos lumapit siya sa akin. Ibinulong sa akin ng anak ko na maliit daw ang piano na ginamit niya ngayong taon. Sinabi ko naman sa kanya na…

Laging Nakikinig

Hindi palakuwento ang aking tatay. Nagkaroon kasi siya ng problema sa pandinig noong sundalo pa siya. Kaya naman kailangan niya pang magsuot ng isang bagay na pangtulong para makarinig siya. Minsan, napatagal ang kuwentuhan namin ni nanay at parang nagsasawa na si tatay na makinig sa amin. Sinabi ni tatay, “Sa tuwing gusto ko ng katahimikan, ganito lang ang ginagawa ko.”…

Nakakaunawa

Minsan, may nagtanong kung isa bang problema sa panahon natin ngayon ang pagiging mangmang at ang kawalan ng interes sa ginagawa. Pabiro namang sagot ng isang lalaki, “Hindi ko alam at wala akong pakialam."

Maaaring ganito rin naman ang iniisip ng mga taong nahihirapan sa buhay. Iniisip nila na ang mga tao ngayon sa mundo ay mga walang pakialam sa kalagayan…

Ang Halaga ng Pag-ibig

Umiyak ang aming anak ng magpaalam kami sa kanyang lolo at lola na pauwi na sa bansang Amerika. Tapos na kasi ang pagbisita nila sa amin. Sinabi ng anak ko, “Ayaw kong umalis sila.” Sinabi naman ng asawa ko, “Ganyan talaga ang nagmamahal, nalulungkot kapag iniwanan.

Masakit talaga ang iwan ng ating minamahal. Naramdaman ni Jesus ang pakiramdam ng isang taong…

Alalahanin ang Krus

Minsan, may dinaluhan akong pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus. May makikitang malaking krus sa harap ng kanilang simbahan. Sinisimbolo ng krus ang kamatayan ni Jesus kung saan Niya inako ang kaparusahan sa ating mga kasalanan. Hinayaan ng Dios na ang Kanyang anak na hindi nagkasala ay mamatay sa krus para sa atin. Inialay ni Jesus ang Kanyang buhay sa krus…

Pinabayaan Para sa Atin

Makakaya ba nating tiisin ang nararamdamang sakit kung nasa tabi ang ating kaibigan? Nagsagawa ng pagsasaliksik ang isang unibersidad para dito. Inobserbahan nila ang reaksyon ng utak ng tao sa tuwing nakakaranas ng matinding sakit na hawak ang kamay ng hindi niya kilala o ng kanyang kaibigan.

Maraming beses nila itong isinagawa at nakita nilang pareparehas ang resulta. Kapag ang isang…

Huwag Magpanggap

Bago ipako sa krus si Jesus, ibinuhos ni Maria ang mamahaling pabango sa mga paa ni Jesus. Pero ang kamangha-mangha sa ginawa ni Maria ay pinunasan Niya ang pabango sa paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga buhok (JUAN 12:3). Hindi lang inialay ni Maria kung ano ang meron siya kundi pati ang kanyang iniingatang reputasyon. Sa kultura noon nila…

Ang Pagbibigay

Hinamon ng isang pastor ang kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus tungkol sa pagbibigay at pagtulong. Sinabi ng pastor, “Ano kaya ang mangyayari kung ang ating mga damit panlamig ay ibibigay natin sa higit na nangangailangan nito?” Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinanggal niya ang kanyang damit na panlamig at inilagay sa isang lagayan sa harap ng kanilang simbahan. Marami ang gumaya…

Mga Kaganapan

This is under construction.