Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Libre lahat

Ang Café Rendezvous sa London ay isang negosyong itinayo ng ilang mga sumasampalataya kay Jesus. Pagkalipas ng isang taon, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa Café Rendezvous. Ginawa nilang libre ang lahat ng kanilang itinitinda. Minabuti nilang gawin iyon dahil pakiramdam nila, ito ang gusto ng Dios na gawin nila. Hindi rin sila humihingi ng donasyon. Libre talaga ang lahat.

Tinanong…

Ibinabangon ng Dios

May bumisita sa amin noon na isang grupo ng mang-aawit sa pagtitipon naming sumasampalataya kay Jesus. Damang-dama namin sa pagkanta nila ang masidhi nilang pag- ibig sa Dios. Mas naunawaan ko kung bakit ganoon kainit ang pagpupuri nila nang sabihin nila na mga dati silang bilanggo. Ang kanilang pagpupuri ay patunay na kayang ibangon ng Dios ang mga dating lugmok…

Tunay na Pagbabago

“Saan ba dapat nagmumula ang pagbabago, sa panlabas na anyo o sa ating kalooban?” Ang tanong na ito ay may kaugnayan sa pananaw ng mga tao ngayon. Mas gaganda raw ang pananaw natin sa ating sarili kung babaguhin natin ang ating panlabas na anyo gaya ng pag-iiba sa estilo ng buhok o pananamit. Nakakaengganyo ang kaisipang ito para sa mga…

Kagandahang-loob

Minsan, sabik akong pumasok sa trabaho. Nais ko kasing sorpresahin ang amo ko dahil ako ang naglinis sa sahig noong gabing wala ang tagapaglinis namin. Pero iba ang nangyari. Pagbukas ko ng pinto, puno ng tubig ang buong lugar at palutang-lutang ang ilang gamit. Naiwan ko pa lang nakabukas ang gripo nang magdamag. Sa halip na sermunan, kagandahang-loob ang tinanggap…

Magpakatatag Muna

Bago tuluyang lumipad ang isang eroplano, itinuturo muna sa mga pasahero ang mga dapat nilang gawin kung sakaling magkaproblema sa loob ng eroplano. Ipinapaalam sa mga pasahero na dapat muna nilang ihanda ang kanilang sarili bago tulungan ang iba. Bakit kaya gano’n? Hindi mo kasi magagawang matulungan ang iba kung ikaw mismo ay nangangailangan pa ng tulong.

Nang sinulatan ni…

Magtiwala Lagi sa Dios

Naaksidente ako noong 1992. Kaya paminsan-minsan, nakakaramdam ako ng napakatinding kirot sa balikat, leeg at likuran. Hindi madaling magtiwala’t magpuri sa Dios sa mga panahong iyon. Pero gayon pa man, kapag hindi ko na matiis ang napakatinding kirot, laging nariyan ang Dios para palakasin ang loob ko. Ipinapaalala ng Dios na hindi nagbabago ang Kanyang kabutihan at makapang-yarihan Siya. Dahil…

Mahal tayo ni Jesus

Noong mga bata pa kami ng kapatid kong si Maysel, lagi niyang kinakanta sa sarili niyang paraan ang isang kilalang awiting pambata. Naiinis ako dahil iniiba niya ito. Ganito niya ito inaawit,“Mahal ako ni Jesus, alam ko ito, ‘pagkat ito ang sinasabi ng Biblia kay Maysel.” Sigurado ako bilang mas nakatatanda at mas maraming alam kaysa sa kanya na ang…

Para Sa Lahat

Malapit sa tinitirhan ko ang MacPherson Gardens. Nasa mga 230 pamilya ang nakatira roon. May kanya-kanyang kuwento ng buhay ang bawat isa sa kanila. Isa na rito ang matandang babae sa ika-sampung palapag na mag-isa na lang dahil nagsipag-asawa na ang kanyang mga anak. Buo naman ang pamilya na nakatira malapit sa kanya. Ang isang binata nama’y nagtatrabaho bilang sundalo.…

Paghihintay

“Ilang tulog na lang po ba bago mag Pasko?” Ito ang madalas itanong ng mga anak ko noong maliliit pa sila. Inip na inip sila sa paghihintay kahit nakikita nila sa kalendaryo na malapit na ang araw ng Pasko.

Mapapansin natin na mahirap para sa mga bata ang maghintay. Pero hindi lang sila ang nahihirapang maghintay. Mahirap din ito para…

Buong Tapat

Sa kathang kuwento tungkol sa manok at baboy, pinaguusapan nila na magtayo ng isang kainan. Iminungkahi ng manok na isama sa ihahain nila ang porkchop, sinangag at itlog o mas kilala sa tawag na porksilog. Pero hindi pumayag ang baboy. Sinabi nito, “Ayaw ko! Kung buong tapat kong susundin ‘yan, buhay ko ang kailangan kong ibigay. Samantalang ikaw, itlog lang…