Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Kapangyarihan ng Espiritu

Anong gagawin mo kung may nakaharang na isang bundok sa daraanan mo? Mamamangha tayo sa ginawa ni Dashrath Manjhi na taga India sa isang nakaharang na bundok. Nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa layo ng ospital, may nagawa siya na parang imposibleng mangyari. Sa loob ng 22 taon, tinibag niya ang isang bundok upang magkaroon ito ng daan. Naging mas…

Pagkaantala

Ang pagkasira ng global computer system ay maaaring magdulot ng pagkansela ng mga byahe sa mga paliparan. Maraming pasahero ang maaapektuhan. Kapag may bagyo naman, nakasarado ang mga kalsada dahil sa kabi-kabilang aksidente ng mga sasakyan. Ang mga pagkaantala na tulad ng mga ito ay madalas na nakakainip, nakakainis o nakakadismaya. Pero pagkakataon na- man ito sa mga nagtitiwala kay Jesus…

Maging Mapagpasalamat

Nais mo bang lalo pang maging mapagpasalamat? Ito ang panghihikayat ni George Herbert sa kinatha niyang tula na pinamagatang ‘Pagtanaw ng Utang na Loob’. Sinabi sa tula na kapag binigyan ka, suklian mo ito ng isang mapagpasalamat na puso.

Isinasabuhay ni Herbert ang laging alalahanin ang mga pagpapalang kanyang natatanggap mula sa Dios upang siya’y maging mapagpasalamat.

Ipinapahayag naman ng Biblia…

Pananalangin

Minsan, habang iniisip ko ang pangangailangan ng isa sa malapit kong kaibigan, naalala ko ang kuwento ni Propeta Samuel na binanggit sa Lumang Tipan ng Biblia. Dahil doon lumakas ang loob ko na idalangin ang malapit kong kaibigan. Idinalangin kasi ni Samuel ang kanyang mga kababayan na humaharap sa matinding pagsubok.

Natatakot noon ang mga Israelita sa mga Filisteo. Ilang beses…

Magkaisa

Noong mga taong 1950, lumaki ako na balewala lang sa akin kung pinaghihiwalay ang mga taong iba ang kulay ng balat sa amin. Nakasanayan ko na kasing makita sa eskuwelahan, kainan, sakayan at sa aming lugar na magkakahiwalay kami.

Pero nagbago ang aking pananaw noong sumali ako sa pagsasanay para maging isang sundalo. Binubuo ang grupo ko ng iba’t ibang lahi.…