Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Xochitl Dixon

Mananatili

Nang bata pa ang anak kong Xavier lagi niya akong binibigyan ng bulaklak. Masaya naman akong tanggapin ang pinitas niyang bulaklak sa daan o binili nilang mag-ama. Pinapahalagahan ko ang mga ibinibigay niya hanggang sa malanta ito at kailangan nang itapon.

Minsan, binigyan ako ni Xavier ng palompon ng mga huwad na bulaklak. Napakaganda at makukulay ang iba’t ibang uri ng…

Patatawarin ko Ba?

Minsan, maaga akong dumating sa aming kapilya para tumulong sa gaganaping pagdiriwang doon. Nang makarating na ako, nakita ang isang babae na umiiyak sa isang gilid. Nakikilala ko ang babaeng iyon. Wala siyang awa sa akin at nagtsismis sa akin nang nakaraang panahon. Kaya naman, bakit ko siya papakitaan ng pagkaawa at pagmamalasakit?

Nang mga sandali ring iyon, ipinaalala sa akin…

Tinugon na Panalangin

Nagpapasalamat ako sa Dios sa pagkakataon na maalagaan ko ang aking nanay noong may malala siyang sakit. Ipinasya ni nanay na itigil na ang pagpapagamot dahil labis-labis na ang nararamdaman niyang sakit sa tuwing ginagamot. Nais na lamang niya na makasama ang kanyang pamilya sa mga nalalabi niyang buhay. Sinabi rin niya na handa na siyang makasama ang Dios.

Nang mga…