Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Xochitl Dixon

Hadlang

Habang ginagawa ko ang aking trabaho bilang manunulat, pumasok sa isip ko ang naging pagtatalo namin ng asawa ko. Nasabi ko, “Panginoon, mali rin ang asawa ko.” Apektado tuloy ang trabaho ko.

Kung nakahadlang sa aking trabaho ang hindi ko pagtanggap sa aking pagkakamali, mas lalo itong nakaapekto sa relasyon naming mag-asawa at sa relasyon ko sa Dios.

Tumawag na ako…

Itanim sa Puso

Nagpunta kami noon ng aking pamilya sa isang pasyalan na tinatawag na Monterey Bay Aquarium. Batang-bata pa noon ang anak kong si Xavier. Pagpasok namin, itinuro ko ang malaking estatwa ng isang balyena. Nanlaki ang mga mata ni Xavier at sinabing, “Pambihira!”

Napatingin sa akin ang asawa ko. Sabi niya, “Paano niya nalaman ang salitang iyon?” “Baka narinig niya iyon sa…

Ibahagi sa Iba

Pinadalhan ako ng kaibigan ko ng mga kasangkapang siya mismo ang gumawa. Pagbukas ko ng kahon, nagkabasagbasag na pala ang mga ito.

Nang pagdikit-dikitin ng asawa ko ang isa sa mga tasa, ginawa ko itong palamuti sa aming istante. Tulad ng tasa na makikitaan ng marka na ito’y nabasag, parang may marka rin ako dahil sa aking mga pinagdaanan. Pero sa…

Hindi Masasayang

Minsan, nasabi ko sa aking kaibigan na masyado na akong mahina at wala na yata akong magagawa para sa Dios o sa ibang tao. Nangyari iyon nang pinanghihinaan ako ng loob at nawawalan na ng pag-asa dahil sa sakit ko.

Hinawakan ako ng aking kaibigan at sinabi, “Sinasabi mo ba na walang kuwenta ang ginagawa kong pagngiti sa tuwing binabati kita…

Nag-uumapaw na Habag

Ikinuwento ko sa aking kasama ang nangyayari sa isa kong kaibigan. Sinabi ko sa kanya na nagkakasala ang kaibigan ko at naaapektuhan sa ginagawa niya. Kaya, sinabi niya na idalangin namin ang isa’t isa. Nagulat naman ako dahil bakit kailangang kasama kami sa idadalangin.

Dahil tulad nga raw ng madalas kong sabihin sa kanya, si Jesus lang ang may kakayahan para…

Mananatili

Nang bata pa ang anak kong Xavier lagi niya akong binibigyan ng bulaklak. Masaya naman akong tanggapin ang pinitas niyang bulaklak sa daan o binili nilang mag-ama. Pinapahalagahan ko ang mga ibinibigay niya hanggang sa malanta ito at kailangan nang itapon.

Minsan, binigyan ako ni Xavier ng palompon ng mga huwad na bulaklak. Napakaganda at makukulay ang iba’t ibang uri ng…

Patatawarin ko Ba?

Minsan, maaga akong dumating sa aming kapilya para tumulong sa gaganaping pagdiriwang doon. Nang makarating na ako, nakita ang isang babae na umiiyak sa isang gilid. Nakikilala ko ang babaeng iyon. Wala siyang awa sa akin at nagtsismis sa akin nang nakaraang panahon. Kaya naman, bakit ko siya papakitaan ng pagkaawa at pagmamalasakit?

Nang mga sandali ring iyon, ipinaalala sa akin…

Tinugon na Panalangin

Nagpapasalamat ako sa Dios sa pagkakataon na maalagaan ko ang aking nanay noong may malala siyang sakit. Ipinasya ni nanay na itigil na ang pagpapagamot dahil labis-labis na ang nararamdaman niyang sakit sa tuwing ginagamot. Nais na lamang niya na makasama ang kanyang pamilya sa mga nalalabi niyang buhay. Sinabi rin niya na handa na siyang makasama ang Dios.

Nang mga…