Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Tim Gustafson

Kawalan ng Hustisya

Nakatanggap ng tansong medalya si Beckie Scott noong 2002 sa isang paligsahang ginanap sa Amerika. Pero dahil napatunayang gumamit ng bawal na gamot ang mga nanalo ng una at ikalawang pwesto, si Beckie ang karapat-dapat na maging kampeon. Noong 2004, ibinigay sa kanya ang gintong medalya.

Naibigay man kay Beckie ang gintong medalya, hindi na maibabalik ang pagkakataong maparangalan siya sa…

Sa Madaling Paraan

Napabuntong hininga si Nancy nang makita ang halamanan ng kanyang kaibigan. Puno ito ng mga magagandang bulaklak. Sinabi niya, “Gusto ko ng gano’n pero sana, basta na lang tutubo ang mga bulaklak nang hindi ko pinaghihirapan.”

Minsan, praktikal na gawin ang mga bagay sa mas madaling paraan. Pero kadalasan, hindi iyon makakabuti lalo na sa mga importanteng bagay sa ating buhay.…

Hindi Makatarungan

Sa isang lugar, kitang-kita ang malaking agwat ng estado sa buhay ng Mayor at ng nasasakupan niya. Nagpapasasa siya sa karangyaan. Napakaganda ng kanyang mansyon samantalang nakatira lang sa barong-barong ang mga tao at salat sa pangangailangan.

Ikinagagalit natin ang mga ganitong ’di makatarungang sitwasyon tulad ng naramdaman ni propeta Habakuk. Tinanong niya ang Dios, “hanggang kailan ako hihingi ng tulong,…

Walang Hanggan

Nagkuwento ang isang matanda sa kanyang apo. Nabuhay raw ang matanda sa panahon na hindi pa maunlad ang teknolohiya. Pagkatapos magkuwento ng matanda, nasabi nito na napakaiksi lang ng buhay.

Maiksi lang talaga ang buhay. Kaya naman marami ang nagtitiwala kay Jesus dahil sa buhay na walang hanggan. Hindi masamang naisin iyon. Pero kung nagtitiwala tayo kay Jesus dahil lang sa…

Mahalaga tayo sa Dios

Nakaratay na sa kanyang higaan ang aking ina dahil na rin sa kanyang katandaan. Sumasalungat naman sa ganda ng panahon na aking natatanaw sa labas ng bintana sa lugar na iyon ang nag-aagaw buhay niyang kalagayan.

Naisip ko na malupit ang kamatayan. Anuman kasi ang ating gawing paghahanda sa ating kalooban para tanggapin ang kamatayan ng mahal natin sa buhay, makakaramdam…

Ipagtanggol ang Dios

Umagaw sa atensyon ng isang guro ang nakita niyang nakadikit sa harapan ng isang sasakyan. Makikita kasi doon na hindi naniniwala ang may-ari ng sasakyan na may Dios. Iniisip ng guro na nais ng may-ari ng sasakyan na galitin ang mga taong sumasampalataya kay Jesus kapag nakita nila iyon. Alam iyon ng guro kasi ganoon din siya dati.

Naalala naman ng…

Paghawak

Nagkaroon ng pagkakataon si Kiley na makasama sa pagmimisyon sa bansang Africa para gamutin ang mga may sakit. Nag-aalala siya dahil wala naman siyang alam sa panggagamot. Pero alam niyang makakatulong pa rin ang simpleng pag-aalaga sa mga may sakit.

Habang nandoon, nakilala niya ang isang babae na may malalang sakit pero magagamot naman. Kahit na pinipigilan ng babae na lumapit…

Ang Pagbibigay

Hinamon ng isang pastor ang kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus tungkol sa pagbibigay at pagtulong. Sinabi ng pastor, “Ano kaya ang mangyayari kung ang ating mga damit panlamig ay ibibigay natin sa higit na nangangailangan nito?” Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinanggal niya ang kanyang damit na panlamig at inilagay sa isang lagayan sa harap ng kanilang simbahan. Marami ang gumaya…

Dios-diosan

Hinihintay naming mabautismuhan si Kossi na taga Africa. Nagtitiwala siya at ang kanyang pamilya kay Jesus. Habang naghihintay, nakita naming kinuha ni Kossi ang isang lumang rebulto na gawa sa kahoy. Matagal na nilang sinasamba ang rebultong iyon. Pero inihagis niya ito sa apoy at pinagmasdan habang natutupok ng apoy. Hindi na nila kailangan pang mag-alay muli ng mga manok na…

Ang mga Litrato

Ipinagmamalaking ipinakita ng matandang babae sa kanyang mga kaibigan ang dalawang litratong hawak niya. Makikita sa unang litrato ang kanyang anak na babae. Ang sumunod naman ay litrato ng bagong silang niyang apo. Anak ito nang nasa unang litrato. Namatay siya noong ipinapanganak niya ang sanggol.

Nilapitan naman ang matanda ng kaibigan niya at tiningnan ang mga litrato. Pagkatapos, naluluha niyang…