Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Tim Gustafson

Tunay na Pangyayari

Ikinukuwento ko lagi ang isang pangyayari noong bata pa kami ng kapatid ko. Sa pagkakaalala ko, pinarada ng kapatid ko ang aming bisikleta kung saan may ahas. Naipit sa gulong ang ahas kaya hindi ito makaalis.

Nang mabasa ko naman ang sulat ng aking ina kung saan ikinuwento niya ang nangyari, nadiskubre ko na ako pala ang nagparada sa bisikleta. Nalaman…

Hindi Inaasahan

Minsan, may nangaral sa lamay ng isang sundalo. Nagbigay siya ng mga haka-haka kung saan mapupunta ang kaluluwa ng sundalo. Naisip ko tuloy, nasayang ang pagkakataon na maipahayag kung paano maliligtas ang tao mula sa kaparusahan sa kasalanan. Paano pa kikilos ang Dios kung hindi totoo ang mga naipangaral niya?

Buti na lang, ipinaawit ang “Dakila Ka”. Nagsimulang magpuri nang buong…

Tulad Natin

Nais ng guro at manunulat na si Foster Wallace na mabago ang mga maling gawi ng mga estudyante niya pagdating sa pagsusulat. Nag-isip si Foster kung paano sila matutulungan para mas maging mahusay. Pero naitanong niya sa sarili kung pakikinggan ba ng mga estudyante ang isang mayabang at mapagmataas na gurong tulad niya.

Maaaring magbago si Foster at nagbago nga siya.…

Kawalan ng Hustisya

Nakatanggap ng tansong medalya si Beckie Scott noong 2002 sa isang paligsahang ginanap sa Amerika. Pero dahil napatunayang gumamit ng bawal na gamot ang mga nanalo ng una at ikalawang pwesto, si Beckie ang karapat-dapat na maging kampeon. Noong 2004, ibinigay sa kanya ang gintong medalya.

Naibigay man kay Beckie ang gintong medalya, hindi na maibabalik ang pagkakataong maparangalan siya sa…

Sa Madaling Paraan

Napabuntong hininga si Nancy nang makita ang halamanan ng kanyang kaibigan. Puno ito ng mga magagandang bulaklak. Sinabi niya, “Gusto ko ng gano’n pero sana, basta na lang tutubo ang mga bulaklak nang hindi ko pinaghihirapan.”

Minsan, praktikal na gawin ang mga bagay sa mas madaling paraan. Pero kadalasan, hindi iyon makakabuti lalo na sa mga importanteng bagay sa ating buhay.…

Hindi Makatarungan

Sa isang lugar, kitang-kita ang malaking agwat ng estado sa buhay ng Mayor at ng nasasakupan niya. Nagpapasasa siya sa karangyaan. Napakaganda ng kanyang mansyon samantalang nakatira lang sa barong-barong ang mga tao at salat sa pangangailangan.

Ikinagagalit natin ang mga ganitong ’di makatarungang sitwasyon tulad ng naramdaman ni propeta Habakuk. Tinanong niya ang Dios, “hanggang kailan ako hihingi ng tulong,…

Walang Hanggan

Nagkuwento ang isang matanda sa kanyang apo. Nabuhay raw ang matanda sa panahon na hindi pa maunlad ang teknolohiya. Pagkatapos magkuwento ng matanda, nasabi nito na napakaiksi lang ng buhay.

Maiksi lang talaga ang buhay. Kaya naman marami ang nagtitiwala kay Jesus dahil sa buhay na walang hanggan. Hindi masamang naisin iyon. Pero kung nagtitiwala tayo kay Jesus dahil lang sa…

Mahalaga tayo sa Dios

Nakaratay na sa kanyang higaan ang aking ina dahil na rin sa kanyang katandaan. Sumasalungat naman sa ganda ng panahon na aking natatanaw sa labas ng bintana sa lugar na iyon ang nag-aagaw buhay niyang kalagayan.

Naisip ko na malupit ang kamatayan. Anuman kasi ang ating gawing paghahanda sa ating kalooban para tanggapin ang kamatayan ng mahal natin sa buhay, makakaramdam…

Ipagtanggol ang Dios

Umagaw sa atensyon ng isang guro ang nakita niyang nakadikit sa harapan ng isang sasakyan. Makikita kasi doon na hindi naniniwala ang may-ari ng sasakyan na may Dios. Iniisip ng guro na nais ng may-ari ng sasakyan na galitin ang mga taong sumasampalataya kay Jesus kapag nakita nila iyon. Alam iyon ng guro kasi ganoon din siya dati.

Naalala naman ng…

Paghawak

Nagkaroon ng pagkakataon si Kiley na makasama sa pagmimisyon sa bansang Africa para gamutin ang mga may sakit. Nag-aalala siya dahil wala naman siyang alam sa panggagamot. Pero alam niyang makakatulong pa rin ang simpleng pag-aalaga sa mga may sakit.

Habang nandoon, nakilala niya ang isang babae na may malalang sakit pero magagamot naman. Kahit na pinipigilan ng babae na lumapit…