Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Poh Fang Chia

Karunungan sa Pagtanda

Isang ulat tungkol sa mga magagandang aral na mapupulot sa mga matatanda ang nailathala ng isang pahayagan sa Singapore noong 2010. Nakasulat dito na, “Bagama’t ang pagtanda ay nagbibigay ng pagsubok sa ating isip at katawan, nagdudulot din naman ito ng dagdag na kaalaman sa maraming bagay. Maraming karunungan ang matututunan natin mula sa matatanda. Sinasabi ng mga eksperto na ito…

Magtiwala Ka

Nang matapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo, nagkaroon ako ng trabaho. Pero dahil maliit lang ang aking suweldo, nahirapan akong pagkasyahin ang pera ko. Minsan, hindi ko alam kung saan ko kukunin ang aking kakainin. Kaya naman, natuto akong magtiwala sa Dios para sa pang-araw-araw kong kailangan.

Naalala ko tuloy ang naranasan ni Propeta Elias. Natuto siyang ipagkatiwala sa Dios sa…

Makiayon

Masipag at mapagkakatiwalaang empleyado sa isang bangko si Lee. Gayon pa man, nahihirapan siyang makisama sa kanyang mga katrabaho. Hindi niya kayang makiayon sa kanila. Umaalis siya sa grupo kapag hindi na maganda ang kanilang pinag-uusapan. Naikuwento naman ni Lee sa kanyang kaibigan na kapwa niya nagtitiwala kay Jesus ang nangyari. Sinabi ni Lee na sa palagay niya ay hindi tataas…

Pagkamangha

Ang hummingbird ay isang uri ng ibon. Hinango ang pangalan nito sa tunog na ginagawa ng pakpak nito kapag pumapagaspas. “Flower-kisser” ang tawag ng mga Portuges dito at “flying jewels” naman ang tawag ng mga Espanyol. Ang pinakagusto ko ay ang “biulu” na tawag ng mga katutubong taga Mexico na ang ibig sabihi’y tatatak sa paningin. Sa madaling salita, kapag…

Pagpapasalamat

Noong bago pa lang akong sumasampalataya kay Jesus, isinusulat ko ang mga dapat kong ipagpasalamat sa Dios. Kung minsan, naisusulat ko agad ang mga ipinagpapasalamat ko. Kung minsan naman, umaabot pa ng isang linggo bago ko maisulat ang mga iyon.

Magandang makasanayan ang pagsusulat ng mga papuri’t pasasalamat sa Dios. Gusto ko ulit iyon makasanayan. Malaking tulong kasi iyon para lagi…

Para Sa Lahat

Malapit sa tinitirhan ko ang MacPherson Gardens. Nasa mga 230 pamilya ang nakatira roon. May kanya-kanyang kuwento ng buhay ang bawat isa sa kanila. Isa na rito ang matandang babae sa ika-sampung palapag na mag-isa na lang dahil nagsipag-asawa na ang kanyang mga anak. Buo naman ang pamilya na nakatira malapit sa kanya. Ang isang binata nama’y nagtatrabaho bilang sundalo.…

Bantayan ang Bibig

Nagbakasyon sa Japan si Cheung at ang pamilya niya. Bago sila umuwi, plinano nilang kumain muna sa isang kilalang kainan doon. Pero hindi sila natuloy dahil naubos ang oras nila kakahanap. Hindi kasi nakuha ng asawa ni Cheung ang direksiyon papunta roon. Nagalit si Cheung at pinagsabihan ang asawa niya dahil sa pagkakamali nito.

Kinalaunan, pinagsisihan ni Cheung ang masasakit na…

Pantatak

May nahukay ang mga arkeologo na isang lumang pantatak ng hari sa may Jerusalem. Matagal pa bago nila nadiskubre kung gaano iyon kahalaga nang suriin iyon ng isang dalubhasa. Pag-aari pala ng dating hari ng Juda na si Hezekias ang halos 3,000 libong taong gulang na pantatak na iyon.

Makikita sa gitna ng pantatak ang hugis araw na may dalawang pakpak.…

Sinabi ni Simon

Isang tagapagturo si Refuge Rabindranath sa bansang Sri Lanka. Sampung taon na siyang nagtuturo sa mga kabataan. Nakikipaglaro siya sa mga bata, nakikinig sa kanila, ginagabayan at tinuturuan sila. Masaya siyang kasama ang mga kabataan. Pero may pagkakataon na nadidismaya at nalulungkot si Refuge kapag may bata na umaalis at hindi na nagtitiwala kay Jesus.

Minsan, pakiramdam ni Refuge na katulad…

Magtulungan Tayo

May dalawang atleta ang umagaw sa atensyon ng marami noong 2016 Rio Olympics sa paligsahan ng pagtakbo. Habang tumatakbo, nagkabanggaan sina Nikki Hamblin at Abbey D’Agostino at parehas silang natumba. Nakatayo agad si Abbey at agad niyang tinulungang makatayo si Nikki. Muling tumakbo ang dalawa pero ilang sandali lang ay biglang nanghina si Abbey dahil sa pilay na natamo niya mula…