Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Peterson

Mapayapang Tahanan

Nasa 64 milyon na ang bilang ng mga refugee sa buong mundo ngayon. Sila ang mga napilitang iwan ang kanilang mga bansa dahil sa matinding pag-uusig. Hinikayat ng isang organisasyon ang mga lider ng iba’t ibang bansa na patuloy na tumanggap ng mga refugees. Sa gayon, magkakaroon ng magandang edukasyon ang bawat bata, mabibigyan ng maayos na trabaho ang mga nakatatanda…

Bihag

Maraming obra ang hindi natapos ng sikat na iskultor at pintor na si Michaelangelo nang siya ay mamatay. Pero mayroon siyang apat na obra na inukit sa marmol na sinadya niya talagang hindi tapusin. Ito ay ang ‘Bearded Slave,’ ‘Atlas Slave,’ ‘Awakening Slave’ at ang ‘Young Slave.’ Nais ipakita ni Michaelangelo sa pamamagitan ng kanyang mga inukit kung ano ang pakiramdam ng maging habang buhay…

Umawit ng Papuri

Sa tuwing umaawit daw tayo, may pagbabagong nangyayari sa ating utak. Ayon sa mga dalubhasa, nakakatulong daw iyon para mawala ang ating pag-aalala at pagkabalisa.

Hinihikayat naman ni apostol Pablo ang mga nagtitiwala kay Jesus na laging umawit ng mga salmo, himno at awiting espirituwal (EFESO 5:19). Inulit din sa Biblia ng 50 beses ang panghihikayat na umawit ng papuri sa…

Iingatan tayo ng Dios

Sinabi ni Ryley na aking kaibigan na ang Dios daw ay tulad sa isang talukap ng mata. Napakurap ako ng sabihin niya iyon. Ano kaya ang ibig niyang sabihin?

Nag-aaral kami noon sa mga paglalarawan sa Dios na binanggit sa Biblia. Tulad halimbawa na ang Dios ay para isang babaeng manganganak (ISAIAS 42:14) o isang tagapag-alaga ng mga pukyutan (7:18). Pero…

Naghihintay

Ilang taon na ang nakakalipas nang magkaroon ang dalawang kapamilya ko ng malalang sakit. Naging mahirap para sa akin ang pag-aalala kung ano ang mangyayari sa kanila. Lagi kong tinatanong ang mga doktor kung ano na ang mangyayari sa kanila. Pero sa halip sagutin kami, sinasabi lang nila na maghintay kami sa resulta.

Napakahirap maghintay sa bagay na walang katiyakan. Lagi…

Pinabayaan Para sa Atin

Makakaya ba nating tiisin ang nararamdamang sakit kung nasa tabi ang ating kaibigan? Nagsagawa ng pagsasaliksik ang isang unibersidad para dito. Inobserbahan nila ang reaksyon ng utak ng tao sa tuwing nakakaranas ng matinding sakit na hawak ang kamay ng hindi niya kilala o ng kanyang kaibigan.

Maraming beses nila itong isinagawa at nakita nilang pareparehas ang resulta. Kapag ang isang…

Matinding Pagsubok

Minsan, pumunta ako sa isang museo sa Colorado. Natutunan ko doon ang tungkol sa kakaibang katangian ng isang puno na tinatawag na aspen. Tumutubo ang aspen mula sa isang buto at nagdidikitdikit ang mga ugat nito. Kapag naghiwa-hiwalay na ang mga ugat at naarawan saka pa lamang tutubo ang mga sanga at dahon nito. Sa tulong ng pagkasunog ng gubat, pagbaha…

Ituon ang Paningin

Mausisa at mahilig magtanong ang apat na taon kong anak. Gustong-gusto ko siyang kausap palagi. Pero, ugali niyang tumalikod habang kinakausap niya ako. Kung kaya't madalas kong nasasabi sa kanya na humarap sa akin para maintindihan ko ang sinasabi niya.

Minsan, iniisip ko na maaaring ganito rin ang nais sabihin ng Dios sa atin. Maaaring may pagkakataon na kinakausap natin ang…