Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Mart DeHaan

Pagmamalasakit

Hindi maipaliwanag ng isang Australyanong mamahayag ang naging pakiramdam niya nang palayain siya mula sa 400 araw na pagkakakulong sa bansang Egipto. Masaya man sa kanyang paglaya, mahirap para sa kanya na iwan at magpaalam sa mga kaibigan niyang kapwa mamahayag na nakulong din. Nag-alala siya kung hanggang kailan mananatili ang mga ito sa kulungan.

Nag-alala rin si Moises para sa…

Malalim na Ugat

Ang puno ng sequioa ay isa sa mga punong pinakamataas at pinakamatagal ang buhay sa buong mundo. Ang taas nito ay umaabot ng mga 91 metro at may bigat na nasa 1.1 milyong kilo at tumatagal ng mga 3,000 taon. Dahil ito sa mga malalalim at malalaking ugat na nagsisilbing pundasyon ng puno.

Napakalalim at napakalaki man ng mga ugat na…

Palakasin ang Loob

Malaki ang nagagawa ng pagpapalakasan ng loob ng mga empleyado sa isang kumpanya. Kung maayos ang pakikipag-usap ng mga empleyado sa isa’t isa, mas nasisiyahan ang mga kliyente nila at mas malaki ang kinikita ng kumpanya.

Natutunan naman ni apostol Pablo mula sa kanyang mga karanasan ang halaga ng mga salitang binibitawan. Noong hindi pa siya sumasampalataya kay Jesus, nasisindak ang…

Nag-iisa sa Kalawakan

Ikinuwento ni Al Worden na piloto ng Apollo 15 ang karanasan niya nang nasa kalawakan siya na malapit sa buwan. Tatlong araw siyang nag-iisa dahil nasa kabilang bahagi ng buwan ang kanyang mga kasama. Tanging ang kasama raw niya ay ang mga bituin na parang binabalot siya ng liwanag nito.

Naranasan din naman ni Jacob na binanggit sa Lumang Tipan ng…

May Makakapitan

Minsan, may pangyayaring naganap sa isang tren sa bansang Canada. Tinulungan ng 70 taon matandang babae ang isang binatang lalaki. Walang lumalapit noon sa binata para tulungan siya sa pagkakahulog nito sa butas ng sahig ng tren. Natatakot kasi ang ibang pasahero sa kanya dahil sa malakas na boses nito at sa masasamang sinasabi niya. Pero tinulungan siya ng matanda. Nagpasalamat…

Magkaibang Pananaw

May natutunan na magandang aral ang isang guro na taga Hilagang Amerika sa kanyang mga estudyante na taga Timog Silangang Asya. Pagkatapos niyang bigyan ng pagsusulit ang kanyang klase, nagulat siya nang makita niya ang mga papel ng kanyang mga estudyante. Maraming tanong ang hindi nila sinagutan sa kanilang pagsusulit. Nang isinauli niya ang papel ng mga estudyante, iminungkahi niya sa…

Hindi Inaasahan

May tren sa London na maraming sakay. Nakipagtulakan at nang-insulto doon ang isang pasahero sa nakipag-unahan sa kanya. Matapos ito, nangyari ang hindi inaasahan. Ang tao palang itinulak at ininsulto niya ay ang taong mag-iinterbyu sa kanya para sa isang trabaho. Isipin mo na lang ang pakiramdam ng isang taong nakita ang nasaktan niya at sa ’di inaasahan, iyon din pala…

Tahanan

Tumakas ang batang si Steven sa bansang Africa. Dahil doon, wala siyang maituring na kanyang sariling bansa. Hindi niya alam kong saang parte ng Africa siya ipinanganak. Hindi niya rin nakilala kung sino ang kanyang ama. Nawalay naman siya sa kanyang ina nang tumakas ito sa giyera. Kaya naman, nagpunta nalang siya sa prisinto sa bansang kung nasaan siya at ipinakulong…

Hindi Napapansin

May magandang paraan si Plato na taga bansang Greece kung paano maipapakita ang kabutihan at kasamaan sa puso ng tao. Nagkuwento siya tungkol sa isang pastol na nakakita ng isang gintong singsing. Minsan, nagkaroon daw ng lindol at pagkatapos nito ay bumuka ang lupa kung saan natagpuan niya ang gintong singsing. Natuklasan din ng pastol na may kakayahan ang singsing na…

Puno sa tabing Ilog

Kung may puno na kaiinggitan, ito ay ang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Hindi nito kailangan pang alalahanin ang tubig na siyang nagpapalago sa puno anuman ang panahon. Lalong tumitibay ang mga ugat nito at nakapaglilinis ng hangin ang malulusog nitong mga dahon. Nagbibigay rin ito ng lilom sa mga nais sumilong.

Binigyang-pansin naman ng propetang si Jeremias ang…