Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lisa M. Samra

Pagtitiwala, Pag-ibig at Pag-asa

Sa loob ng sampung taon, inalagaan ni Tita Kathy ang aking lolo. Si Tita Kathy ang nagluluto, naglilinis ng bahay at tumatayong nars para kay lolo.

Ang ginawang paglilingkod ni Tita Kathy kay lolo ay isang magandang halimbawa para sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. Sinabi ni Pablo na siya ay nagpapasalamat sa Dios dahil sa “mabubuti ninyong…

Palaging Magtiwala

Naging yelo ang tubig sa lawa ng Michigan dahil sa sobrang lamig ng panahon. Pumunta ako rito para makita ito. Namangha ako sa aking nakita. Ang tubig na noon ay pinaglalanguyan ko tuwing tag-init ay naging malamig na yelo.

Dahil nagyelo ang tubig na malapit sa pampang ay nagkaroon ako ng pagkakataon na maglakad sa tubig. Buong ingat akong naglakad sa…

Hindi pa ba Sapat?

Minsan, nang pauwi na kami galing sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus, umupo sa likuran ng sasakyan ang anak kong babae. Kumakain siyang mag-isa doon habang nakikiusap naman ang mga kapatid niya na mamigay siya. Para ibahin ang usapan, tinanong ko ang may hawak ng pagkain kong ano ang kanyang ginawa sa pag-aaral ng Biblia sa araw na iyon. Sinabi…

Maging Mapagpasalamat

Nais mo bang lalo pang maging mapagpasalamat? Ito ang panghihikayat ni George Herbert sa kinatha niyang tula na pinamagatang ‘Pagtanaw ng Utang na Loob’. Sinabi sa tula na kapag binigyan ka, suklian mo ito ng isang mapagpasalamat na puso.

Isinasabuhay ni Herbert ang laging alalahanin ang mga pagpapalang kanyang natatanggap mula sa Dios upang siya’y maging mapagpasalamat.

Ipinapahayag naman ng Biblia…