Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Linda Washington

Sinubok at Tumatag

Nang sabihin ng aking ina na may kanser siya, gusto kong ipakita sa kanya ang aking katatagan. Pero hindi ko mapigilang umiyak. Pagkatapos kasi ng ilang pagsusuri sa kanya, nalaman niyang malala ang kanyang kalagayan. Kaya naman, masakit marinig ang balitang iyon.

Kahit na ang aking ina ang may sakit, ako pa ang pinalakas niya ang loob. Humanga ako sa kanyang…

Nagagalit ba ang Dios?

Noong nasa kolehiyo ako, pinag-aralan namin ang tungkol sa buhay ng mga dios ng Griyego at Romano. Nagulat ako na pabagu-bago ng ugali at madaling magalit ang mga dios nila. Ang mga taong nakaranas ng galit nila ay namatay o kaya nama'y nagdusa.

Naiinis ako kung bakit naniniwala noon ang mga tao sa ganoong klaseng dios. Pero, napatanong ako sa aking…

Sa Tulong ng Dios

Habang tumatanda, napapansin kong lalong sumasakit ang mga kasukasuan ko lalo na tuwing tag-lamig. Hindi na katulad ng dati ang lakas ko. Tumatanda na talaga ako.

Kaya nga hinahangaan ko ang matandang si Caleb. Isa siya sa 12 espiyang ipinadala noon ni Moises para manmanan ang Canaan. Ito ang lupaing ipinangako ng Dios sa mga Israelita (BILANG 13-14). Pagkalipas ng…

Tunay na Pagsamba

Inimbitahan ako noon ng kaibigan ko sa pagtitipon nilang mga sumasampalataya kay Jesus. Sa pagkakataong iyon, pinaawit ang isang kantang gusto ko. Kinanta ko ito nang may buong kasiyahan.

Nang matapos na ang kanta, sinabi sa akin ng asawa ng kaibigan ko, “Ang lakas ng pagkakakanta mo.” Dahil doon, hininaan ko na ang boses ko sa susunod na kanta at…

Hindi Pinabayaan

Malungkot akong nagpaalam sa aking pamangkin. Mapapalayo kasi siya sa amin dahil sa ibang probinsya siya mag-aaral. Apat na taon din siya noong nawalay sa amin nang nasa kolehiyo pa siya. Madali namin siyang napupuntahan dati dahil nasa isang probinsya lang kami. Pero mas magiging malayo siya ngayon kaya hindi na magiging madalas ang aming pagkikita. Kailangan kong magtiwala sa Dios…

Pigilin ang Galit

Habang naghahapunan kami ng kaibigan ko, ikinuwento niya sa akin na naiinis siya sa isa niyang kapamilya. Hindi niya kasi masabi sa kanyang kapamilya ang mga bagay na kanyang ikinaiinis. Nang subukan namang kausapin ng kaibigan ko ang kanyang kapamilya, sinagot lang siya nito nang pabalang. Hindi raw napigilan ng kaibigan ko na magalit. Nagdulot tuloy ang pangyayaring iyon ng hidwaan…

Lunas sa Tukso

Hinikayat ako noon ng pamangkin ko na laruin ang Pokemon Go. Isa itong laro gamit ang cellphone kung saan kailangang makahanap ng mga pokemon. Mas madaling makahuli ng mga pokemon kapag may ginagamit na pangpain ang naglalaro.

Kung ang mga pokemon ay madaling kumagat sa pain, ang mga tao naman ay madaling mahulog sa tukso. Ipinaalala ni Santiago sa kanyang sulat…

Sa lilim ng Pakpak

Kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa proteksiyon, hindi ko kaagad maiisip ang balahibo ng mga ibon. Hindi kasi ito gaanong nakapagbibigay ng proteksiyon sa mga ibon. Pero kahit ganoon, may mga bagay tungkol sa balahibo ng ibon ang hindi natin napapansin.

Ang balahibo ng ibon ay isang halimbawa ng kahangahangang disenyo ng Dios. Nahahati ito sa makinis at mahimulmol na bahagi.…