Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lawrence Darmani

Laging Manalangin

Isang babae ang kumuha ng upuan at lumuhod sa tapat nito. Umiiyak niyang sinabi, “Panginoong Dios, inaanyayahan ko po kayong umupo rito.

Nais ko po kayong kausapin.” Nanalangin siya habang tinitingnan ang upuan. Iniisip ng babae na nakaupo mismo ang Dios sa upuang iyon at malakas ang paniniwala niyang nakikinig ang Dios sa kanyang panalangin.

Mahalaga ang paglalaan ng oras sa…

’Di Mapigil na Sabihin

Kapag nasa korte tayo, madalas ang mga saksi sa krimen ay nanonood at nakikinig lang. Gayon pa man, aktibo sila sa pagtulong para malutas ang kaso. Ang mga sumasampalataya naman kay Jesus ay mga saksi rin na dapat aktibong ipinapahayag ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus.

Nang ipahayag naman ni Juan na nagbabautismo ang tungkol kay Jesus, sinabi…

Kahit anong mangyari

Sa aming lugar, marami na ang nagrereklamo sa patuloy na pagkawala ng kuryente. Minsan, tatlong beses sa loob ng isang linggo ito nangyayari at tumatagal ng 24 oras. Madilim ang buong lugar at mahirap para sa amin ang kumilos sa loob ng bahay.

Sa tuwing nawawalan ng kuryente, madalas itanong sa akin ng kapitbahay kong nagtitiwala rin sa Panginoong Jesus, “Maipagpa-…

Kapahingahan

Habang nagmamaneho ang isang lalaki, nakita niya ang isang babae na naglalakad at may bitbit na mabigat. Inalok niya itong sumakay na lang sa kanyang sasakyan. Sumakay naman ang babae at nagpasalamat. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng lalaki na hindi pa rin ibinababa ng babae ang kanyang bitbit. Sinabi nito sa babae, “Puwede n’yo pong ibaba ang inyong bitbit…

Pinagsabihan

Ang paksang tatalakayin ng mga tagapagsalita sa isang camp ay tungkol sa pagpapagaan ng loob ng mga nagtitiwala kay Jesus. Pero iba ang sinabi ng huling tagapagsalita. Pinili niya ang ilang talata sa ikapitong kabanata ng aklat ng Jeremias. Ang pamagat ng kanyang mensahe ay “Hoy, Gising!” Hinamon niya kami na talikuran na ang pagkakasala.

Sinabi niya na ipinagmamalaki daw namin…