Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Hinanap

Tuwing Sabado, pinapanood namin ang aming anak sa kanyang sinalihang kompetisyon sa pagtakbo. Pagkatapos ng laro, magsasama-sama na ang mga manlalaro, ang mga tagapagsanay nila at ang kanilang mga pamilya. Napakaraming tao ang naroon kaya mahihirapan ang sinuman kapag may hahanapin itong tao. Hinahanap naman naming mabuti ang aming anak na siyang dahilan ng panonood namin ng kompetisyong iyon. Sabik na…

Iniahon mula sa Tubig

Bilang isang lifeguard, alerto ako sa pagbabantay kung may nakaambang panganib para sa mga lumalangoy. Nagbabantay ako upang matiyak ang pagiging ligtas nila mula sa anumang disgrasya. Kung bigla na lang akong umalis o hindi ako magiging alerto, maaaring may hindi magandang mangyari sa mga lumalangoy. Kung sakali naman na may nalulunod dahil hindi ito masyadong marunong lumangoy o napulikat ito,…

Unang Nagmahal

May pangit na karanasan sa bahay ampunan ang batang inampon namin. Dahil doon, hindi naging maganda ang pag-uugali niya. Sinikap namin na mapalapit ang loob niya sa amin bilang bago niyang pamilya.

Naiintindahan ko ang mga hirap na naranasan niya, pero lumalayo ang loob ko sa kanya dahil sa hindi magandang ugaling ipinapakita niya. Nang binanggit ko sa isang eksperto ang…

Sumunod

Makikita sa lugar na kinagisnan ko ang isang talampas kung saan may nakatirik na malaking krus. May ilang mga bahay ang nakatayo malapit sa lugar na iyon. Purong bato kasi ang talampas na iyon na tiyak na matibay na pundasyon sa mga nais magtayo ng bahay. Gayon pa man, pinalilikas na sila ng gobyerno sa lugar na iyon dahil delikado ng…

Madilim na Daan

Minsan, nagbakasyon ang aming buong pamilya. Nang gumabi na, dumaan kami sa isang liblib na lugar. Madilim ang paligid at iilang ilaw lang ang makikita sa daan. Ilang sandali ang lumipas, lumiwanag ang buwan at mas nakikita na namin ang daan. Pero dumidilim pa rin kapag napapadaan na kami sa gilid ng bundok. Gayon pa man, sinabi ng anak ko na…

Pumunta Ka

Nang ipagdiwang naming mag-asawa ang anibersaryo ng aming kasal, namasyal kami. Nanghiram ang asawa ko ng bisikleta kung saan dalawang tao ang puwedeng sumakay at pumidal. Nasa unahan ng bisekleta ang asawa ko at ako naman ang nasa likuran. Nang magsimula na kaming pumidal, napansin ko na natatakpan ng malaking katawan ng asawa ko ang daan, kaya hindi ko masyadong makita…

Kumikilos Siya

May kailangang malaman ang anak ko kaya nagtext siya sa kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ng kanyang cellphone na nabasa na raw ng kaibigan niya ang mensahe niya. Pero hindi pa rin sumasagot ang kaibigan niya. Nag-alala tuloy ang anak ko. Iniisip niya na baka masama ang loob ng kanyang kaibigan sa kanya kung kaya’t hindi ito nagtetext. Pero…

Pagkalinga ng Magulang

Binigyan ako ng pagkakataon ng aking kaibigan na mabuhat ang kanyang bagong silang na anak. Umiyak agad ang sanggol nang buhatin ko siya. Niyakap ko siya at inihele upang aliwin pero hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak. Kahit na maraming taon na ang aking karanasan sa pagiging isang ina, hindi ko pa rin mapatahan ang sanggol. Pero nang ibalik ko…

Ipagkatiwala sa Dios

Aksidenteng nasagi ko ang aking baso sa isang kainan. Tumapon ang laman nito sa gilid ng mesa hanggang sa sahig. Dahil nahihiya ako, sinubukan kong saluhin ang tubig gamit ang aking mga kamay. Pero wala rin itong naitulong. Umagos lang ang tubig sa aking mga kamay. Kakaunti lamang ang aking nasalo at basangbasa pa ang aking mga paa.

Ganito rin ang…