Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Buong Tapat

Sa kathang kuwento tungkol sa manok at baboy, pinaguusapan nila na magtayo ng isang kainan. Iminungkahi ng manok na isama sa ihahain nila ang porkchop, sinangag at itlog o mas kilala sa tawag na porksilog. Pero hindi pumayag ang baboy. Sinabi nito, “Ayaw ko! Kung buong tapat kong susundin ‘yan, buhay ko ang kailangan kong ibigay. Samantalang ikaw, itlog lang…

Bagong Nalaman

Nang iuwi namin sa bahay ang aming batang inampon, desidido kaming mahalin siya at ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Isa na rito ang makakain siya nang maayos. Pero kahit ginawa na namin ang lahat, hindi pa rin naging maayos ang kanyang kalusugan. Tatlong taon pa ang lumipas bago ko nalaman na may mga pagkain pala na hindi kayang tanggapin…

Pinakamagandang Regalo

Nagdiwang ang asawa ko kailan lang ng kanyang kaarawan na itinuturing niyang isang malaking kabanata sa kanyang buhay. Pinag-isipan kong mabuti kung paano namin ito ipagdiriwang. Humingi rin ako ng tulong sa mga anak ko para talagang maging engrande ang pagdiriwang na maibibigay namin sa kanya. Gusto ko kasing ipadama sa asawa ko na napakaimportante niya sa amin at dahil na…

Regalo ng Dios

Magkasunod ang kaarawan namin ng aking ina. Noong wala pa akong sariling pera, pinag-iisipan kong mabuti ang ireregalo ko sa kanya na kahit mura lang ay masisiyahan pa rin siya. Nagugustuhan naman niya ang mga regalo ko sa kanya. Lagi namang higit na maganda at mamahalin ang mga regalo niya sa akin. Hindi naman niya intensyong daigin ang regalo ko, nagkataon…

Sapat

Nang pakiusapan kaming mag-asawa ng mga kapwa namin nagtitiwala kay Jesus kung maaaring magdaos ng pagtitipon sa aming bahay, naisip ko agad na tumanggi. Nag-alala kasi ako na baka hindi kami magkasya sa maliit naming bahay. Inalala ko rin na baka hindi namin sila mapakain nang maayos dahil wala akong hilig sa pagluluto at baka kapusin rin kami sa pera. Iniisip…

Napupunuan Lahat

May isang kuwentong pambata tungkol sa mahirap na lalaki na si Bartolome. Inalis niya ang kanyang sumbrero nang humarap siya sa hari bilang paggalang. Pero ilang sandali lang nagkaroon na naman ng sumbrero sa ulo si Bartolome. Nagalit ang hari dahil akala niya ay hindi siya iginagalang nito kaya inaresto si Bartolome. Habang dinadala siya sa palasyo para parusahan, maya’t maya…

Ipagkatiwala sa Dios

Noong kabataan pa ako, kapag may mga mahahalaga akong desisyon na kailangang gawin o problema na dapat harapin, isinusulat ko iyon sa isang papel. Itinuro ito sa akin ng aking ina noon. Isinusulat ko sa papel ang mga hakbang na maaari kong gawin at ang mga magiging resulta ng mga iyon. Matapos kong maisulat ang lahat ng saloobin ko, mas nakakapag-isip…

Hinanap

Tuwing Sabado, pinapanood namin ang aming anak sa kanyang sinalihang kompetisyon sa pagtakbo. Pagkatapos ng laro, magsasama-sama na ang mga manlalaro, ang mga tagapagsanay nila at ang kanilang mga pamilya. Napakaraming tao ang naroon kaya mahihirapan ang sinuman kapag may hahanapin itong tao. Hinahanap naman naming mabuti ang aming anak na siyang dahilan ng panonood namin ng kompetisyong iyon. Sabik na…

Iniahon mula sa Tubig

Bilang isang lifeguard, alerto ako sa pagbabantay kung may nakaambang panganib para sa mga lumalangoy. Nagbabantay ako upang matiyak ang pagiging ligtas nila mula sa anumang disgrasya. Kung bigla na lang akong umalis o hindi ako magiging alerto, maaaring may hindi magandang mangyari sa mga lumalangoy. Kung sakali naman na may nalulunod dahil hindi ito masyadong marunong lumangoy o napulikat ito,…

Unang Nagmahal

May pangit na karanasan sa bahay ampunan ang batang inampon namin. Dahil doon, hindi naging maganda ang pag-uugali niya. Sinikap namin na mapalapit ang loob niya sa amin bilang bago niyang pamilya.

Naiintindahan ko ang mga hirap na naranasan niya, pero lumalayo ang loob ko sa kanya dahil sa hindi magandang ugaling ipinapakita niya. Nang binanggit ko sa isang eksperto ang…