Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Keila Ochoa

Sino ang iyong Ama?

Nang bumili ako ng cellphone sa ibang bansa, hiningan ako ng mga impormasyong karaniwang hinihingi tulad ng pangalan, nasyonalidad, at tirahan. Nagulat naman ako nang hingin din ang pangalan ng aking ama. Napaisip tuloy ako kung bakit importanteng malaman nila kung sino ang aking ama dahil sa kultura nami’y hindi naman ito importante. Pero sa kultura ng bansang iyon, mahalagang malaman…

Determinado

Nakatanggap ako ng sulat kung saan inaanyayahan akong sumali sa isang samahan ng mga taong determinado. Hinanap ko ang kahulugan ng salitang determinado at nalaman ko na ang isang determinadong tao ay may lubusang pagnanais na magtagumpay at gagawin ang lahat para makamit ang kanyang mga ambisyon o layunin.

Mabuti ba na maging determinado? Malalaman natin kung mabuti ito base sa…

Kagandahang-loob

Minsan, habang nag-aayos ako ng gamit para sa aking pupuntahan, napansin ko na wala akong suot na singsing. Iyon ang aking singsing ng ikasal ako. Hindi ko alam kung saan ko iyon nailagay dahil sa dami kong ginagawa.

Natatakot akong sabihin sa asawa ko ang aking kapabayaan. Pero matapos kong ibalita sa kanya, nagulat ako sa kanyang tugon. Sa halip na…

Ang aking Pastol

Nang magpanibagong antas na ang aking anak sa eskuwelahan, iba na rin ang magiging guro niya. Nalungkot ang anak ko. Gusto niya pa rin kasing makasama ang dati niyang guro. Ipinaunawa naman namin sa kanya na pangkaraniwan lang ang pagpapalit ng guro. Napaisip tuloy ako sa pangyayaring iyon. Mayroon bang pagsasama na panghabang-buhay?

Para kay Jacob na binanggit sa Lumang Tipan…

Ang Pamana

Hindi masyadong mayaman ang aking lolo at lola. Pero, sa tuwing ipinagdiriwang namin ang Pasko, hindi ito naging hadlang para bigyan nila ako at ang aking mga pinsan ng masaya at makabuluhang Pasko. Laging maraming pagkain, may kasiyahan at punong-puno ng pagmamahal sa aming tahanan. Mga bata pa lamang kami, alam na namin na si Cristo ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang…

Mga Pagpapala

Hindi kumpleto ang pagdiriwang ng mga taga Mexico kung walang piñata. Kadalasan, ang piñata ay palayok na may lamang mga kendi atbp. Pinapalo ito hanggang sa mabasag para makuha ang laman nito.

Ginagamit naman noon ng mga monghe ang piñata para turuan ang mga katutubo sa Mexico. Ang piñata na ginagamit nila ay gawa sa karton at hugis bituin. Sumisimbolo raw…

Tunay na Kaibigan

Minsan, nagtext sa akin ang matalik kong kaibigan. Sinabi niya, “Masaya ako na nasasabi natin sa isa’t isa ang mga magaganda at masasamang nangyayari sa ating buhay.” Matagal na kaming magkaibigan. Kaya naman, sanay na kaming damayan ang isa’t isa sa lungkot at saya. Alam namin na hindi kami perpekto kaya nagtutulungan kami sa aming mga pinagdadaanang pagsubok. Ikinagagalak din namin…

Makinig sa Dios

Gusto ng anak ko na naririnig palagi ang boses ko, maliban na lang kung tinatawag ko siya ng pasigaw, “Anak nasaan ka?” Sa tuwing ginagawa ko iyon, malamang ay may ginawa siyang hindi maganda at pinagtataguan ako. Nais kong pansinin ng anak ko ang pagtawag ko sa kanya dahil nag-aalala ako at ayaw ko siyang masaktan sa ginagawa niyang hindi maganda.…

Yaman sa Libingan

Si Antonio Caso ay dalubhasa sa pagsasaliksik ng mga sinaunang lungsod. Noong 1932, natuklasan niya sa bayan ng Monte Alban sa Mexico ang isang libingang tinatawag na Tomb 7. Sa loob nito ay maraming mga sinaunang gamit at mga alahas. Tinawag ito ni Caso na Kayamanan ng Monte Alban. Hindi siguro mailarawan ang tuwa sa mukha ni Caso nang hawakan niya…