Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Jennifer Benson Schuldt

Namumuhay sa Liwanag

Nababalot ng ulap ang paligid kung kaya’t madilim-dilim pa kahit umaga na. Kinailangan kong magbukas ng ilaw para mabasa ko ang aking binabasa. Maya-maya, biglang lumiwanag na. Tinatangay na ng hangin ang mga ulap kung kaya’t nalantad na ang araw.

Lumapit ako sa bintana para mas lalo kong makita ang pagliwanag. Naisip ko ang sinabi sa Biblia: “Napapawi na ang kadiliman…