Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David H. Roper

Makinig sa Kanya

Mahina ang aking pandinig. Kaya naman, nagsusuot ako ng isang gamit na pangtulong sa aking tenga para makarinig ako nang maayos.

Malaking tulong iyon kung iilang tao ang nasa paligid ko. Pero, kapag maraming tao ang nagsasalita, hindi ko na marinig ang taong kausap ko.

Sa atin namang pamumuhay, napa- kaingay o napakarami nating ginagawa kaya hindi natin marinig ang…

Tulad ng Aking Tatay

Ang sapatos ng aking tatay ay laging nasa loob ng kuwarto kung saan ako nag-aaral. Araw-araw nitong naipapaalala sa akin kung anong klaseng tao siya.

Nag-aalaga ang tatay ko ng mga pangkarerang kabayo. Masaya akong pinanonood siya at namamangha habang nakasakay siya sa kabayo.

Kaya naman, bilang isang kabataan noon, gusto kong maging tulad ng aking tatay. Nasa 80 taong gulang…

Kahinahunan

Nagiging mainitin ang ulo natin kapag namomroblema o may hindi magandang nangyayari sa ating buhay. Pero hindi natin ito dapat ugaliin. Maaari kasing lumayo ang loob sa atin ng mga mahal natin sa buhay at makapagpalungkot sa iba. Hindi natin magagawa ang tungkulin natin sa ating kapwa hangga’t hindi natin natututunang makitungo nang maayos.

Makikita sa Bagong Tipan ang salitang…

Kapayapaan

Sa bakuran namin ay may isang napakatandang puno. Sa tingin nami’y malapit na itong mamatay kaya tumawag kami ng dalubhasa sa mga puno. Mahalaga kasi sa amin ang punong iyon. Sabi ng dalubhasa, parang nababalisa raw ang puno at kailangang may gawin kami agad para bumuti ang kalagayan nito. Dumagdag pa tuloy ito sa aming mga alalahanin.

May mga panahon…

Ibinigay ng Dios

Isang uri ng malaking isda ang big browns. Alam ng mga mahuhusay na mangingisda kapag mangingitlog na ang mga ito. Sa panahong iyon, sinisikap ng mga mangingisda na hindi maistorbo ang mga isda. Iniiwasan nilang lumakad malapit sa pangingitlugan. Hindi rin sila namimingwit ng mga isdang ito kahit alam nilang madali nila itong mahuhuli. Nagpapahinga lang kasi sa panahong iyon ang…

Mukha ng Dios

Ikinuwento ng manunulat at pastor na si Erwin Lutzer ang tungkol sa pag-uusap nina Art Linkletter at isang bata na iginuguhit ang mukha ng Dios. Sinabi ni Linkletter sa bata, “Hindi mo maiguguhit ang mukha ng Dios dahil wala pang nakakakita sa Kanya.” Sumagot naman ang bata, “Malalaman po nila ang hitsura ng Dios pagkatapos ko itong iguhit.”

Maaaring palaisipan sa…

May magagawa Ka

May isinulat si John Newton tungkol sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ipinaparating niya sa kanyang isinulat na kahit gusto niyang gumawa ng mga dakilang bagay, hindi pa rin niya dapat kalimutan ang simpleng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa.

Sa panahon ngayon, hindi na mahirap humanap ng mga taong maaaring tulungan. Kahit saan ay makakakita ka ng tinderang hirap na hirap…

Natatanging Nilikha

Bawat isa sa atin ay natatanging likha ng Dios. Ang Dios ang pinagmulan ng ating mga talento. Hindi natin ito pinaghirapan. Pinag-isipan Niyang mabuti nang may pagmamahal kung paano Niya lilikhain ang bawat isa sa atin.

Nilikha ng Dios ang inyong katawan, isip at kaluluwa. Pero hindi roon natatapos ang lahat, nais Niya na magpatuloy kayong lumago. Sinasabi sa aklat ng…

Ang Mukha ng Dios

Mahirap ilarawan ang mukha ng aking ama. Mabait siya pero kung titingnan mo siya, parang wala siyang damdamin. Noong bata pa ako, tinititigan ko ang kanyang mukha. Minamasdan ko kung nakangiti ba siya o nagpapakita ng iba pang emosyon. Masasabing ang ating mukha ang nagpapahayag kung sino tayo. Anumang ekspresyon na ginagawa ng ating mukha tulad ng pagngiti o pagsimangot ang…

Pinatawad

Paminsan-minsan, sinosorpresa ng kaibigan kong si Norm Cook ang kanyang pamilya pag-uwi niya galing sa trabaho. Pagpasok niya ng pinto nila, bigla siyang sisigaw, “Pinatawad na kayo!” Sinabi niya iyon hindi dahil sa may kasalanan sila sa kanya. Pinapaalalahanan lang sila ni Norm na kahit may nagawa silang kasalanan sa Dios nang araw na iyon, lubos na silang pinatawad sa…