Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David C. McCasland

Pagkauhaw

Si John F. Burns ay 40 taon nang nagsusulat para sa The New York Times. Nang magretiro siya noong 2015, isinulat niya ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigang malapit nang mamatay dahil sa kanser. “Huwag mong kalimutan, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang narating natin sa buhay, ang mahalaga ay kung ano ang natutunan natin mula sa ating paglalakbay sa…

Mga Bansag

Sa isang lugar sambahan, nakaugalian nila na batiin at tanggapin ang kanilang mga bisita sa kakaibang paraan. Ipinapakita nila ang mga card na may nakasulat na, “Kung ikaw ay banal, makasalanan, talunan, matagumpay, matatakutin, pwedeng-pwede ka rito."

Madalas na pinangangatawanan na natin ang mga bansag sa atin kahit hindi naman talaga tayo gano’n. Tayo rin ay nagbibigay ng bansag sa ibang…

Maghihiganti ba Ako?

Ayon kay Dra. Barbara Howard, isa sa malaking dahilan ng away-magkapatid ay ang pagkakaroon ng paborito ng mga magulang. Isang halimbawa rito ay ang kuwento ni Jose sa Lumang Tipan. Paborito si Jose ng kanyang ama na naging dahilan para magalit ang kanyang mga kapatid sa kanya (GENESIS 37:3-4). Kaya, ipinagbili nila si Jose para maging alipin sa Egipto at pinalabas…

Makiisa

Hinangaan ko ng husto ang pinanood kong konsiyerto ng isang banda na binubuo ng mga batang estudyante. Napakaganda ng pagtugtog nila bilang isang banda. Kung sakaling ang bawat isa sa kanila ay nagnanais na tumugtog mag-isa, mas maganda pa rin ang magiging kinalabasan ng pagtugtog nila bilang isang grupo kaysa isahang pagtugtog ng kanilang mga instrumento.

Sinabi naman ni apostol Pablo…

Alalahanin ang Krus

Nagsulat ang kaibigan ko at ang asawa niya para sa kanilang mga anak, mga apo at sa mga kaapu-apuhan nila. Mahigit nang 90-taong gulang ang kaibigan ko at 66 taon na silang kasal. Tungkol ang sulat sa mga mahahalagang bagay na natutunan nila sa buhay. May sinabi sa sulat na naging daan para alalahanin ko ang mga ginagawa ko noon.

Sinabi…

15 Minutong Pagbabasa

Naniniwala si Dr. Charles W. Elliot na presidente noon ng Harvard University na magkakaroon ng maayos na edukasyon ang isang taong laging nagbabasa kahit ilang minuto lang. Noong 1910, inipon niya ang iba’t ibang uri ng mga aklat at isinama niya ang kanyang gabay sa pagbabasa na tinawag niyang “15 minuto kada araw."

Ano naman kaya ang mangyayari kung maglalaan tayo…

Lahat ng Kailangan

Madalas, nararamdaman kong may kulang sa aking mga ginagawa. Sa pagtuturo ko ng Biblia, pagpapayo o pagsusulat para sa babasahing ito. Parang laging hindi sapat ang aking kakayahan sa dapat kong gawin. Katulad ni Pedro na alagad ni Jesus, marami pa akong kailangang matutunan.

May mga binanggit naman sa Biblia tungkol sa mga kahinaan ni Pedro. Isa doon ang paglubog ni…

Hindi Maayos

Sinasabi natin na hindi maayos ang ating sarili, pamilya, relasyon o maging ang ating pamahalaan kung nakikita nating hindi ito kumikilos nang ayon sa nararapat. Salungat ito sa salitang kaayusan. Dahil makikita naman natin na maayos ang lahat at kumikilos nang ayon sa nararapat.

Sinabi naman ni Pablo sa mga nagtitiwala kay Jesus sa Roma na hindi maayos ang kanilang relasyon…

Sabihin sa Bata

Maraming mababasa sa internet na mga payo para sa mga magulang. Isa na dito ang katagang, “Ihanda mo ang iyong anak sa landas na kanyang lalakaran at hindi ang landas na kanyang lalakaran.” Ibig sabihin, ihanda natin ang ating mga anak sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay at hindi ang pag-aalis sa mga pagsubok na kanilang haharapin.

Sinabi naman ng…

Ikalat ang Binhi

Nakatanggap ako ng sulat mula sa dating estudyante ng aking ina. Sabi niya sa sulat, “Ang iyong ina ang aking guro noong 1958. Siya ang pinakamahusay na guro para sa akin. Mabait siya pero mahigpit din naman. Ipinakabisado niya sa amin ang buong Awit 23 ng Biblia at natakot ako noon dahil kailangang bigkasin sa harap ng klase. Iyon lang ang…