Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David C. McCasland

Panggising

Madalas akong bumiyahe noon sa iba’t ibang lugar. Sa mga byahe kong iyon, gumagamit ako lagi ng mga panggising sa umaga.

Mababasa naman sa Pahayag ang mga paalala ni Juan sa pitong iglesya para magising ang kanilang nananamlay na pananampalataya. Isinulat ni Juan sa mga taga Sardis ang mensahe mismo ni Jesus, “Alam Ko ang mga ginagawa n’yo. Marami ang nagsasabi…

Mga Gambala

Sang-ayon ang mga eksperto na malaking oras ang nauubos araw-araw sa mga nakakagambala sa atin. Sa bahay man o sa trabaho, ang isang tawag sa telepono o ang hindi inaasahang pagbisita ng isang kakilala ay nakakapagpalihis ng ating atensyon sa mga bagay na nakatakda sana nating gawin.

Marami sa atin ang hindi natutuwa kapag may mga bigla nalang gagambala sa…

Sa tamang Panahon

Napangiti ako habang tinatanggal ko ang isang pirasong papel na nakalagay sa bagong bili kong damit na panlamig. May nabasa kasi akong babala: “Nanaisin mo na lumabas at manatili sa malamig na lugar habang suot mo ang damit na ito.” Kapag may suot tayong damit na akma sa tamang panahon, siguradong makakatagal tayo kahit hindi maganda ang panahon.

May mababasa naman…

Sumunod kay Jesus

May kakaibang paraan ang kilalang tumutugtog ng biyolin na si Joshua Bell para pangunahan ang grupo ng manunugtog. Sinabi ni Bell nang kapanayamin siya sa isang programa sa radyo, “Kahit tumutugtog ako ng biyolin, maayos ko pa ring nagagabayan ang aking grupo sa mga dapat nilang gawin. Nakatuon kasi ang kanilang paningin sa akin at nauunawaan nila ang bawat galaw ko.…

Manatili nang Sandali

Habang pinag-uusapan ang pelikulang The Lord of the Rings, sinabi ng isang kabataan na mas gusto niyang binabasa ang mga kuwento sa libro kaysa panoorin ito sa sinehan. Nang tanungin ang kabataang iyon kung bakit, sinabi niya, “Maaari kasi akong manatili sa isang bahagi ng kuwento at basahin ito ng basahin hangga’t gusto ko.” May magandang epekto ang pagbubulay-bulay sa isang…

Pakikiramay

Noong 2002, namatay ang kapatid kong si Martha at ang kanyang asawa dahil sa aksidente. Makalipas ang ilang buwan, sinabi ng kaibigan ko na dumalo ako sa isang programa sa aming simbahan. Tatalakayin doon kung paano mas mabilis na matatanggap ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Napilitan akong dumalo sa unang araw ng programa pero balak ko na pagkatapos noon…

Katahimikan

Sa panahon natin ngayon, mas madali na lang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga bagay bagay. Napupuno ng mga ito ang ating isipan. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang paglalaan natin ng oras para sandaling manahimik upang mapagbulayan ang Salita ng Dios at manalangin.

Sinasabi naman sa Awit 46:10, “Tumigil kayo at kilalanin niyo na Ako ang Dios” (ASD). Ipinapaalala nito…

Para sa Lahat

Sa panahon ngayon, masyado nang matindi ang pagtingala sa mga sikat na personalidad. Kaya, hindi na kataka-taka na kailangan mong magbayad ng napakalaking halaga para lang makausap sila ng personal.

Isa ring sikat na personalidad ang turing ng marami kay Jesus. Sinusundan nila si Jesus saan man Siya magpunta, nakikinig sa Kanyang mga itinuturo, pinapanood ang Kanyang mga himala at humihingi…

Magpakita ng Kabutihan

Noong 1934, nagsimula ang US Masters Golf Tournament. Sa paligsahang iyon, tatlong manlalaro pa lang ang nagkampeon ng dalawang beses. Akala ng marami, magiging pang-apat na si Jordan Spieth pero hindi iyon nangyari. Hindi naipanalo ni Jordan ang laro niya noong ika-10 ng Abril, taong 2016. Natalo siya kay Danny Willet. Pero kahit natalo siya, malugod niyang binati ang bagong kampeon.…

Sa lahat ng Henerasyon

Ikinasal ang aming mga magulang noong panahon na tinatawag na ‘Great Depression.’ Kami ng asawa ko ay kabilang sa mga ‘Baby Boomers’ at ang mga anak namin ay kabilang sa henerasyong X at Y. Dahil lumaki kami sa magkakaibang henerasyon, magkakaiba rin ang aming opinyon.

Malaki ang pagkakaiba ng bawat henerasyon sa mga karanasan sa buhay at pag-uugali. Totoo rin ito…