Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Bill Crowder

Ipakita sa Iba

Noong Marso 1974, may ilang taga China na magbubukid ang naghuhukay para magkaroon sila ng balon. Pero sa halip na tubig ang matagpuan, mga hinulmang putik na anyong sundalo, karwahe at kabayo ang nahukay nila. Napakarami ang nahukay nila at kilala ito ngayon sa tawag na Terracotta Army. Naging sikat ang Terracotta Army at taun-taon mahigit isang milyong katao ang pumupunta…

Pananalangin

Noong Agosto 2010, nakaabang ang buong mundo sa balita tungkol sa isang minahang gumuho sa bansang Chile. May 33 minero ang naiwan sa ilalim ng minahan. Inaakala ng mga minero na wala nang makakatulong sa sitwasyon nila. Pero ang hindi nila alam ay marami ang naghahanap sa kanila sa pamamagitan ng paghuhukay. Pagkalipas ng 17 araw, may narinig ang mga…

Sino Siya sa ’Yo?

Sa isang dyaryo ay mababasa ang sinabi ni Albert Einstein sa tagapag-ulat na nagtanong sa kanya noong 1929. Sinabi ni Albert Einstein na isa siyang Judio at noong bata pa siya, marami siyang natutunan sa Biblia at sa isa pang librong pangrelihiyon na tinatawag na Talmud. Sinabi din niya na kapag binabasa ang unang apat na aklat ng Bagong Tipan sa…