Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Bill Crowder

Katarungan

Sa isang pagtitipon, may mga nakausap ako na nagmulat sa isipan ko. Ang una kong nakausap ay ang pastor na nakulong dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. 11 taon pa ang hinintay niya bago siya nakalaya. Sunod kong nakausap ang ilang pamilyang dumanas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Nagbayad sila ng napakalaking halaga para tulungan silang makatakas sa kanilang…

Mahalin ang mga Bata

Nag-aral ng medisina si Thomas Barnado noong 1865 dahil pangarap niyang maging isang misyonerong doktor sa Tsina. Nagbago ito nang matuklasan niya na marami palang bata sa kanilang lugar sa London ang walang tirahan at namamatay na lang sa kalye. Dahil doon, nagsikap siyang magtayo ng mga matitirhan ng mga bata. Naligtas niya ang humigit kumulang na 60,000 mga bata mula…

Nabuhay Muli

Noong kabataan pa ang aking ama, nagbiyahe siya at ang kanyang mga kaibigan papunta sa isang paligsahan. Madulas ang kalsada noon dahil sa ulan kaya naaksidente sila. Napakatindi ng aksidenteng iyon. Isa sa mga kaibigan niya ang naparalisa at may isa na namatay. Dineklara ring patay ang aking ama at dinala sa morge. Pinuntahan siya ng lolo’t lola ko roon. Labis…

Magandang Imbitasyon

Marami akong natanggap na mga liham nitong mga nakaraang araw. Hindi ko binibigyang-pansin ang mga liham na nag-aanyaya na para sa akin ay hindi naman mahalaga. Pero nang mabasa ko ang isang imbitasyon, sumagot agad ako na makakapunta. Pagtitipon kasi iyon para parangalan ang isa kong kaibigan. Ipinapakita nito na kapag gusto natin ang isang paanyaya ay kaagad itong tinatanggap.

Mababasa…

Maliit na Apoy

Isang gabi ng Setyembre, taong 1666, nasunog ang pagawaan ng tinapay ni Thomas Farriner sa London. Kumalat agad ang apoy sa mga kalapit bahay hanggang halos matupok na ang buong lungsod ng London. Tinatayang 70,000 katao ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Isa itong napakalaking trahedya na nagsimula lang sa isang maliit na apoy.

Nagbigay din sa atin ang Biblia…

Naipintang Larawan

Ang National Portrait Gallery sa London, England ay museo na naglalaman ng mga naipintang larawan. Makikita doon ang mga ipinintang larawan ng mga sikat na tao tulad nina Winston Churchill, William Shakespeare, at George Washington. Dahil sa mga naipintang larawan nila, mapapaisip tayo kung totoo bang iyon talaga ang hitsura nila. Walang litrato na puwedeng pagkumparahan sa mga naipintang larawan maging…

Malaya Kang Lumapit

Ilang taon na ang nakakalipas nang imbitahan ako ng kaibigan ko na manood sa paligsahan ng larong Golf. Nang makarating na kami, binigyan nila ako ng mga regalo, babasahin tungkol sa golf at mapa ng buong lugar. Pero ang pinakamaganda ay ang makaupo kami sa isang lugar na para sa mga espesyal na tao kung saan libre ang pagkain at maayos…

Kinabukasan

Natutuwa akong pagmasdan ang payapa at asul na langit. Ito ang isa sa pinakamagandang obra ng Dios na talagang masisiyahan tayong pagmasdan. Isipin n’yo kung gaano kasaya ang mga piloto sa tuwing nakikita nila ang kalangitan. Marami silang tawag sa panahon kung kailan magandang lumipad ang eroplano sa himpapawid. Ang paborito kong pantawag nila ay ang sinasabi nilang, “Makikita mo…

Alam Niya ang Lahat

Nagkaroon ng problema ang anak ko at asawa niya. May sakit ang kanilang panganay at kailangang dalhin sa ospital. Nakiusap sila sa amin na sunduin ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Nathan sa eskuwelahan. Masaya naman kaming mag-asawa na gawin iyon.

Nang masundo na namin si Nathan, tinanong siya ng asawa ko. Ang tanong niya, “Nagulat ka ba…

Walang Hanggan

Noong 2015, namatay si Jeralean Talley sa edad na 116 taon. Siya ang naitala noon na pinakamatandang tao na nabubuhay sa mundo. Noong 1995 naman ipinagdiwang ng mga taga Jerusalem ang 3,000 taon ng pagkakatatag ng kanilang bansa. Pero kung sa tagal lang ng taon ang pag-uusapan, may isang puno na matatagpuan sa California na higit 4,800 taon nang nabubuhay. Mas…