Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Bill Crowder

Kinabukasan

Natutuwa akong pagmasdan ang payapa at asul na langit. Ito ang isa sa pinakamagandang obra ng Dios na talagang masisiyahan tayong pagmasdan. Isipin n’yo kung gaano kasaya ang mga piloto sa tuwing nakikita nila ang kalangitan. Marami silang tawag sa panahon kung kailan magandang lumipad ang eroplano sa himpapawid. Ang paborito kong pantawag nila ay ang sinasabi nilang, “Makikita mo…

Alam Niya ang Lahat

Nagkaroon ng problema ang anak ko at asawa niya. May sakit ang kanilang panganay at kailangang dalhin sa ospital. Nakiusap sila sa amin na sunduin ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Nathan sa eskuwelahan. Masaya naman kaming mag-asawa na gawin iyon.

Nang masundo na namin si Nathan, tinanong siya ng asawa ko. Ang tanong niya, “Nagulat ka ba…

Walang Hanggan

Noong 2015, namatay si Jeralean Talley sa edad na 116 taon. Siya ang naitala noon na pinakamatandang tao na nabubuhay sa mundo. Noong 1995 naman ipinagdiwang ng mga taga Jerusalem ang 3,000 taon ng pagkakatatag ng kanilang bansa. Pero kung sa tagal lang ng taon ang pag-uusapan, may isang puno na matatagpuan sa California na higit 4,800 taon nang nabubuhay. Mas…

Ipakita sa Iba

Noong Marso 1974, may ilang taga China na magbubukid ang naghuhukay para magkaroon sila ng balon. Pero sa halip na tubig ang matagpuan, mga hinulmang putik na anyong sundalo, karwahe at kabayo ang nahukay nila. Napakarami ang nahukay nila at kilala ito ngayon sa tawag na Terracotta Army. Naging sikat ang Terracotta Army at taun-taon mahigit isang milyong katao ang pumupunta…

Pananalangin

Noong Agosto 2010, nakaabang ang buong mundo sa balita tungkol sa isang minahang gumuho sa bansang Chile. May 33 minero ang naiwan sa ilalim ng minahan. Inaakala ng mga minero na wala nang makakatulong sa sitwasyon nila. Pero ang hindi nila alam ay marami ang naghahanap sa kanila sa pamamagitan ng paghuhukay. Pagkalipas ng 17 araw, may narinig ang mga…

Sino Siya sa ’Yo?

Sa isang dyaryo ay mababasa ang sinabi ni Albert Einstein sa tagapag-ulat na nagtanong sa kanya noong 1929. Sinabi ni Albert Einstein na isa siyang Judio at noong bata pa siya, marami siyang natutunan sa Biblia at sa isa pang librong pangrelihiyon na tinatawag na Talmud. Sinabi din niya na kapag binabasa ang unang apat na aklat ng Bagong Tipan sa…