Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Arthur Jackson

Magmahalan

Si Linus ay isa sa mga bida sa komiks na Peanuts. Matalino siya pero mahina ang loob. Kaya naman, may dala siya laging kumot para itago ang kanyang sarili sa tuwing natatakot o pinanghihinaan ng loob. Tulad ni Linus, masasabi kong may mga kinatatakutan at pinanghihinaan din tayo ng loob.

Naranasan din naman ni Apostol Pedro ang matakot at panghinaan ng…

Ang Tumutulong

Maraming tao ang pinagpapala sa mga awitin ng sikat na Brooklyn Tabernacle Choir. Isa sa pinakasikat nilang kanta ay ang awiting ‘My Help’ na kanilang hinango sa Salmo 121.

Ipinapahayag ng Salmo 121 ang tungkol sa pagtitiwala ng sumulat ng Awit sa Dios na siyang laging tumutulong sa kanya (TAL . 1-2). Ano ang nais nitong iparating? Sa tulong ng Dios,…

Sino Siya?

Itago na ang lahat ng gamit n'yo at kumuha ng lapis at papel." Kinakabahan na ako kapag sinabi na ito ng aking guro. Hudyat na kasi iyon na magsisimula na ang pagsusulit.

Sa Marcos 4, mababasa natin na nagsimula ang araw ni Jesus sa pagtuturo sa tabi ng dagat (TAL. 1) at natapos sa isang pagsubok na nangyari sa gitna ng…