Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Boucher Pye

Mga Sulat

Nakasanayan na ng aking ina at ng mga kapatid niyang babae ang magbigay ng sulat sa isa't isa. Kahit unti-unti nang nakakalimutan ang pagsusulat ng liham sa panahon ngayon, linggo-linggo silang nagbibigayan ng sulat sa bawat isa. Ang laman ng sulat nila ay ang iba't ibang pangyayari sa kanilang buhay tulad ng mga kasiyahan at problema.

Isang magandang paalala para sa…

Malinis na Tubig

Nang buksan ko minsan ang dishwasher na isang makina na naglilinis ng mga kasangkapan tulad ng plato, baso at iba pa, nagtaka ako kung bakit marumi pa rin ang mga gamit na nasa loob nito. Hindi ko alam kung ano ang naging problema kung bakit puro alikabok pa rin ang mga kasangkapan ko.

Ang paglilinis naman ng Dios ay hindi tulad…

Pag-ani

Minsan, habang naglalakad sa isang kagubatan sa Inglatera, namitas kami ng mga prutas. Nasarapan ako sa mga pinitas namin. Itinanim ito ng iba, maraming taon na siguro ang nakakalipas. Dahil doon, naalala ko ang sinabi ni Jesus sa mga alagad Niya, “Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim” (JUAN 4:38 ASD).

Natutuwa ako sa prinsipyong ito ni Jesus. Pinapahintulutan…

Takot

Inalok ang asawa ng kaibigan ko ng trabaho na mas mataas ang posisyon sa ibang bansa. Dahil doon, kailangan nilang lumipat ng tirahan. Hindi nila ito tinanggap dahil natakot ang kaibigan ko na iwan ang kanilang bansa. Ang kanyang pangamba sa malaking pagbabagong haharapin nila ang pumigil sa kaibigan ko. Minsan, napapaisip siya kung anong mga magagandang bagay sa ibang bansa…

Nakatakdang Panahon

Habang nasa eroplano ako, pinagmamasdan ko ang isang ina kasama ang kanyang mga anak. Nilalambing nito ang kanyang anak na sanggol. Nasiyahan ako sa panonood sa kanila na may halong panghihinayang dahil naalala ko ang mga panahong nasa mga ganoong edad pa lang ang aking mga anak at ang mga oras na lumipas.

Pinagbulayan ko noon ang sinabi ni Haring Solomon…

Harapan

Sa panahon ngayon, nakikipag-usap tayo sa pamamagitan ng teknolohiya pero wala pa ring makahihigit sa pakikipag-usap nang harapan. Mas malalaman kasi ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing nakikita natin ang ekspresyon sa kanilang mukha. Mas nasisiyahan tayo kapag nakakausap natin nang harapan ang ating mahal sa buhay tulad ng kapamilya o kaibigan.

Mababasa natin sa Biblia ang ganitong paraan ng…

Araw Ng Pamamahinga

Isang Linggo ng umaga, nakaramdam ako ng kapahingahan ng isip habang tinatanaw ang pag-agos ng tubig sa batis at naririnig ang huni ng mga ibon. Huminto at nagpasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay Niya ng kapahingahan.

Itinakda naman noon ng Dios ang araw ng Sabbath bilang araw ng pamamahinga ng mga Israelita dahil nais ng Dios na manumbalik ang kanilang lakas. Mababasa…

Pananampalatayang may Gawa

Napansin ng aking kaibigan ang isang babae na naglalakad sa tabi ng kalsada. Inalok niya itong sumakay na sa kanyang sasakyan. Naawa siya nang malaman na wala na palang pera ang babae kaya naglalakad na lamang ito papasok sa kanyang trabaho. Napakainit pa naman noon at malayulayo ang kailangan niyang lakarin.

Ang pagpapasakay ng kaibigan ko sa babae ay isang halimbawa…

Pagkakaisa

Sinulatan ko ang aking kaibigan tungkol sa hindi namin pagkakaintindihan. Hindi siya sumagot sa sulat ko, kaya naisip ko na hindi ko na sana ginawa iyon. Ayaw ko na palalain ang sitwasyon pero ayaw ko rin naman na hindi maayos ang problema namin bago siya mangibangbansa. Ilang araw siyang naging laman ng isip ko.

Ipinanalangin ko siya. Hindi ko pa alam…

Lubos na Kapayapaan

Minsan, nagkuwento sa akin ang isa kong kaibigan. Sinabi niya na matagal na niyang ninanais maging kuntento at maging mapayapa ang buhay. Iniisip niya na mangyayari ito nang magkaroon sila ng magandang negosyo na kumikita ng malaki. Nabibili na kasi nila ang anumang kanilang naisin tulad ng malaking bahay, magarang damit at mga alahas. Pero hindi niya natagpuan ang pagiging kuntento…