Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Boucher Pye

Magandang Wakas

Minsan, nanood kami ng kaibigan ko ng pelikulang Apollo 13 na hango sa tunay na buhay. Bago mag-umpisa ang pelikula, bumulong ang kaibigan ko, “Sayang, namatay lahat ng bida.” Inabangan ko ang mga eksena kung saan mamamatay ang mga bida. Patapos na ang pelikula nang mapagtanto ko na biniro lang pala ako ng kaibigan ko. Nakalimutan ko na hindi nga pala…

Tulad sa Puno

Pagkalipat ng mga kaibigan ko sa kanilang bagong bahay, nagtanim sila ng wisteria. Isa itong uri ng halaman na namumulaklak. Pagkalipas ng maraming taong pag-aalaga sa halaman, namatay ito. Nakasipsip kasi ang mga ugat nito ng kemikal. Pagkaraan ng isang taon, nagulat sila nang may umusbong sa lupa kung saan inakala nilang namatay ang halaman.

Mababasa naman sa Biblia na inihahalintulad…

Si Jesus Mismo

Inalagaan ng kaibigan ko ang kanyang biyenan. Minsan, tinanong niya ang kanyang biyenan kung ano talaga ang makapagpapasaya sa kanya. Sumagot naman ang kanyang biyenan, “Gusto ko sanang hinuhugasan ang aking mga paa.” Hindi talaga gusto ng kaibigan ko na gawin ang bagay na iyon. Sa tuwing nagpapahugas ng paa ang kanyang biyenan, naiinis siya. Humihingi pa siya ng tulong sa…

Ang Mabuting Pastol

Lubos akong nag-alala nang ooperahan sa mata ang aking anak. Habang naghihintay kami ng asawa ko, ninerbyos ako at napuno ng takot. Nanalangin ako sa Dios na bigyan Niya ako ng kapayapaan noong mga oras na iyon. Habang binubuklat ko ang aking Biblia, naalala ko ang Isaias 40. Naisip ko na baka may maiturong bagong aral ang kabanatang ito sa akin.…

Pansamantalang Tahanan

Lumaki ako sa lugar ng Minnesota na kilala sa mga magagandang lawa. Mahilig ako mamundok at pagmasdan ang mga magagandang nilikha ng Dios. Pero may isang bagay na hindi ko gusto tuwing namumundok kami. Ayaw kong matulog sa tent lalo na kapag umuulan sa gabi. Nababasa kasi ang tulugan namin sa tent matapos ang magdamag na ulan.

Kaya naman namamangha ako…

Mga Sulat

Nakasanayan na ng aking ina at ng mga kapatid niyang babae ang magbigay ng sulat sa isa't isa. Kahit unti-unti nang nakakalimutan ang pagsusulat ng liham sa panahon ngayon, linggo-linggo silang nagbibigayan ng sulat sa bawat isa. Ang laman ng sulat nila ay ang iba't ibang pangyayari sa kanilang buhay tulad ng mga kasiyahan at problema.

Isang magandang paalala para sa…

Malinis na Tubig

Nang buksan ko minsan ang dishwasher na isang makina na naglilinis ng mga kasangkapan tulad ng plato, baso at iba pa, nagtaka ako kung bakit marumi pa rin ang mga gamit na nasa loob nito. Hindi ko alam kung ano ang naging problema kung bakit puro alikabok pa rin ang mga kasangkapan ko.

Ang paglilinis naman ng Dios ay hindi tulad…

Pag-ani

Minsan, habang naglalakad sa isang kagubatan sa Inglatera, namitas kami ng mga prutas. Nasarapan ako sa mga pinitas namin. Itinanim ito ng iba, maraming taon na siguro ang nakakalipas. Dahil doon, naalala ko ang sinabi ni Jesus sa mga alagad Niya, “Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim” (JUAN 4:38 ASD).

Natutuwa ako sa prinsipyong ito ni Jesus. Pinapahintulutan…

Takot

Inalok ang asawa ng kaibigan ko ng trabaho na mas mataas ang posisyon sa ibang bansa. Dahil doon, kailangan nilang lumipat ng tirahan. Hindi nila ito tinanggap dahil natakot ang kaibigan ko na iwan ang kanilang bansa. Ang kanyang pangamba sa malaking pagbabagong haharapin nila ang pumigil sa kaibigan ko. Minsan, napapaisip siya kung anong mga magagandang bagay sa ibang bansa…

Nakatakdang Panahon

Habang nasa eroplano ako, pinagmamasdan ko ang isang ina kasama ang kanyang mga anak. Nilalambing nito ang kanyang anak na sanggol. Nasiyahan ako sa panonood sa kanila na may halong panghihinayang dahil naalala ko ang mga panahong nasa mga ganoong edad pa lang ang aking mga anak at ang mga oras na lumipas.

Pinagbulayan ko noon ang sinabi ni Haring Solomon…