Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Boucher Pye

Pagkakaisa

Sinulatan ko ang aking kaibigan tungkol sa hindi namin pagkakaintindihan. Hindi siya sumagot sa sulat ko, kaya naisip ko na hindi ko na sana ginawa iyon. Ayaw ko na palalain ang sitwasyon pero ayaw ko rin naman na hindi maayos ang problema namin bago siya mangibangbansa. Ilang araw siyang naging laman ng isip ko.

Ipinanalangin ko siya. Hindi ko pa alam…

Lubos na Kapayapaan

Minsan, nagkuwento sa akin ang isa kong kaibigan. Sinabi niya na matagal na niyang ninanais maging kuntento at maging mapayapa ang buhay. Iniisip niya na mangyayari ito nang magkaroon sila ng magandang negosyo na kumikita ng malaki. Nabibili na kasi nila ang anumang kanilang naisin tulad ng malaking bahay, magarang damit at mga alahas. Pero hindi niya natagpuan ang pagiging kuntento…

Binihisan ng Dios

Nang mga bata pa ang mga anak ko, madalas silang naglalaro sa maputik naming hardin. Kaya naman, inaalis ko agad ang mga damit nila bago sila pumasok sa aming bahay. Pagkatapos, pinaliliguan ko sila. Sasabunin at hihiluran para luminis ang madudumi nilang katawan.

Sa pangitain na ipinakita ng Dios sa propetang si Zacarias, nakita niya ang punong paring si Josue na…

Ang Tagatulong

Minsan, sumakay ako ng eroplano. Papunta kasi ako sa isang malayong lungsod para mag-aral doon. Pakiramdam ko’y nag-iisa ako. Pero nang lumilipad na ang eroplano, naalala ko ang ipinangako ni Jesus sa Kanyang mga alagad na Tagatulong para lagi nilang makasama.

Maaari namang naguguluhan ang mga alagad ni Jesus nang sabihin Niya sa kanila na, “ikabubuti nʼyo ang pag-alis Ko,…

Ang Halaga ng Pag-ibig

Umiyak ang aming anak ng magpaalam kami sa kanyang lolo at lola na pauwi na sa bansang Amerika. Tapos na kasi ang pagbisita nila sa amin. Sinabi ng anak ko, “Ayaw kong umalis sila.” Sinabi naman ng asawa ko, “Ganyan talaga ang nagmamahal, nalulungkot kapag iniwanan.

Masakit talaga ang iwan ng ating minamahal. Naramdaman ni Jesus ang pakiramdam ng isang taong…

Sa piling ni Jesus

Walang ibang lugar ang maihahalintulad sa sarili nating tahanan.” Ipinapakita ng pangungusap na ito ang hinahangad nating lugar na kung saan makakapagpahinga tayo nang maayos na kapiling ang mga mahal natin sa buhay. Ang ganitong paghahangad ng lugar na matatawag nating tahanan ay ninanais din ni Jesus para sa Kanyang mga alagad. Binanggit naman ni Jesus sa Kanyang mga alagad noong…

Magpatawad

Minsan, may hindi magandang ginawa ang kaibigan ko sa akin. Alam ko na kahit ganoon ang ginawa niya ay kailangan ko siyang patawarin. Pero parang ang hirap niyang patawarin. Nasaktan ako sa ginawa niya at nagalit. Nag-usap naman kami at sinabi kong napatawad ko na siya. Pero sa tuwing makikita ko siya, bumabalik muli ang sakit. Alam ko na hindi ko…

Buhay at Kamatayan

Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagkakataong nasaksihan ko ang pagkamatay ng kapatid ng aking kaibigan. Habang nag-uusap kaming tatlo sa isang kuwarto ng ospital, unti-unti nang nahirapang huminga ang kapatid ng aking kaibigan. Nilapitan namin siya at sama-sama idinalangin. Sa kanyang huling hininga ay naramdaman pa rin namin ang pagmamalasakit ng Dios sa kabila ng aming pagluha at kalungkutan.

Nakaranas din ang…

Ulan sa Tagsibol

Habang naglalakad ako sa isang parke, nabaling ang atensyon ko sa maliliit na halaman na malapit nang mamulaklak. Ang mga bulaklak na iyon ay nagpapahiwatig na malapit na ang tag-init at matatapos na ang panahon ng taglamig.

May mababasa naman tayo sa Lumang Tipan ng Biblia na tila walang katapusan ang panahon ng taglamig. Inutos noon ng Panginoon kay propeta Hosea…

Tuloy po Kayo

Naging magandang alaala sa aming mag-asawa ang hapunan namin sa bahay kasama ang mga pamilyang bisita namin galing sa limang bansa. Maganda ang naging kuwentuhan namin dahil ikinukuwento ng bawat isa ang kanilang karanasan sa pagtira sa London. Kung nasiyahan ang aming mga bisita sa mainit naming pagtanggap sa kanila, mas lalo kaming nasiyahan sa pagbisita nila. Bukod sa nagkaroon kami…