Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni alexis.jose

Makapangyarihan ang Pananalangin!

MAKAPANGYARIHAN ANG PANALANGIN!

Mga Mahal naming Mambabasa,

Ang Kagandahang-loob at kapayapaan nawa ng Dios ay sumainyo!

Maaaring marami sa atin ang nanabik sa pagdating ng buwan ng Marso. Marami kasi tayong inaasahang magagandang mangyayari sa buwang ito tulad ng pagtatapos ng pag-aaral at pagsisimula ng bagong trabaho.

Pero binago ng Covid-19 ang lahat. Kinailangang ikansela ang halos lahat ng mga nakatakda nating gagawin tulad…

CORONAVIRUS PANDEMIC: Natatakot Ako At Hindi Ko Alam Kung Bakit

CORONAVIRUS PANDEMIC:
NATATAKOT AKO AT HINDI KO ALAM KUNG BAKIT

Isinulat ni Daniel Ryan Day, USA

IIlang buwan na rin simula nang pumutok ang balita tungkol sa coronavirus pero hindi ko ito masyadong sineseryoso at nagbibiro pa ako tungkol dito. Naging parte rin ako sa isang maikling video na pinagtatawanan ang labis na pagkatakot ng mga tao sa coronavirus. Hanggang sa nagkaroon…

Ninanais Nating Marinig

Ayon sa pananaliksik, likas sa atin ang mangalap ng mga impormasyong magpapatunay sa ating mga pinaniniwalaan. Habang nakatuon lamang tayo sa ating pinaniniwalaan, ayaw na nating tanggapin ang paniniwala ng iba.

Ganyan din naman ang paniniwala ni Haring Ahab ng bansang Israel. Hinihikayat noon ni Haring Ahab si Haring Jehoshafat ng bansang Juda na makipagdigma sa bansa ng Ramot Gilead. Para…