Taong 1938, pinasimulan namin ang Detroit Bible Class na maririnig sa isang programa sa radyo. Mula sa kakaunting bilang ng mga masusugid na tagapakinig, umabot sa milyun-milyong tao sa buong mundo ang nakikinig at gumagamit ng aming mga babasahin na ibinatay sa Salita ng Dios.

Sa paglipas ng mga taon, nalaman namin na mas nakilala kami sa aming babasahin na Our Daily Bread. Kaya, nagpasya kami na gawing Our Daily Bread Ministries ang bagong pangalan ng aming organisasyon. Ginawa namin iyon para mas makilala ng mga tao ang iba’t ibang mga babasahin na aming ginagawa. Naipapahayag din mismo ng aming bagong pangalan ang aming layunin. Binago man namin ang aming pangalan, hindi pa rin nagbabago ang aming layunin na maipaabot sa buong mundo ang magandang balita ng pag-ibig ng Dios.

Ang ODB ay isang organisasyon na walang ipinapakilalang grupo ng mga simbahan at hindi namin layunin na kumita sa pamamagitan ng ODB. May mahigit na 35 tanggapan o offices sa buong mundo ang ODB. Binubuo kami ng mga tapat na mga naglilingkod sa Dios at mga taong libreng ibinibigay ang kanilang panahon para makapaglingkod sa Dios. Sama-sama kaming nagtutulungan upang maipamahagi ang mahigit na 60 milyong babasahin sa 150 na bansa. Layunin namin na tulungang tumatag ang mga tao sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon sa anumang ipinamamahagi namin tulad ng programa sa radyo at telebisyon, DVD, podcast, libro, mobile app, o website.

Sa tulong ng Dios at sa tulong ninyo, nagpapatuloy ang ODB para maisakatuparan ang aming layunin.

Sa loob ng 75 taon, nasaksihan namin ang katapatan ng Dios sa Our Daily Bread Ministries. Naipahayag namin ang magandang balita ng pag-ibig, kagandahang-loob at pagpapatawad ng Dios sa buong mundo. Nagawa namin ito sa pamamagitan ng tulong at suporta ninyo, ng inyong pamilya, inyong mga kaibigan at ng kapwa naming nagtitiwala kay Hesus.