Month: Disyembre 2019

Libre lahat

Ang Café Rendezvous sa London ay isang negosyong itinayo ng ilang mga sumasampalataya kay Jesus. Pagkalipas ng isang taon, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa Café Rendezvous. Ginawa nilang libre ang lahat ng kanilang itinitinda. Minabuti nilang gawin iyon dahil pakiramdam nila, ito ang gusto ng Dios na gawin nila. Hindi rin sila humihingi ng donasyon. Libre talaga ang lahat.

Tinanong…

Ibinabangon ng Dios

May bumisita sa amin noon na isang grupo ng mang-aawit sa pagtitipon naming sumasampalataya kay Jesus. Damang-dama namin sa pagkanta nila ang masidhi nilang pag- ibig sa Dios. Mas naunawaan ko kung bakit ganoon kainit ang pagpupuri nila nang sabihin nila na mga dati silang bilanggo. Ang kanilang pagpupuri ay patunay na kayang ibangon ng Dios ang mga dating lugmok…

Tunay na Pagbabago

“Saan ba dapat nagmumula ang pagbabago, sa panlabas na anyo o sa ating kalooban?” Ang tanong na ito ay may kaugnayan sa pananaw ng mga tao ngayon. Mas gaganda raw ang pananaw natin sa ating sarili kung babaguhin natin ang ating panlabas na anyo gaya ng pag-iiba sa estilo ng buhok o pananamit. Nakakaengganyo ang kaisipang ito para sa mga…

Kagandahang-loob

Minsan, sabik akong pumasok sa trabaho. Nais ko kasing sorpresahin ang amo ko dahil ako ang naglinis sa sahig noong gabing wala ang tagapaglinis namin. Pero iba ang nangyari. Pagbukas ko ng pinto, puno ng tubig ang buong lugar at palutang-lutang ang ilang gamit. Naiwan ko pa lang nakabukas ang gripo nang magdamag. Sa halip na sermunan, kagandahang-loob ang tinanggap…

Magpakatatag Muna

Bago tuluyang lumipad ang isang eroplano, itinuturo muna sa mga pasahero ang mga dapat nilang gawin kung sakaling magkaproblema sa loob ng eroplano. Ipinapaalam sa mga pasahero na dapat muna nilang ihanda ang kanilang sarili bago tulungan ang iba. Bakit kaya gano’n? Hindi mo kasi magagawang matulungan ang iba kung ikaw mismo ay nangangailangan pa ng tulong.

Nang sinulatan ni…