Month: Setyembre 2019

Bago sa loob at Labas

Isang libro ang matagal nang ibinebenta sa loob ng maraming taon. Naisip ng manunulat nito na dapat na itong baguhin at isaayos muli. Pero nang matapos itong isaayos, nagkamali ang taga-imprenta nito. Sa halip na ang isinaayos na libro ang maimprenta, ang lumang laman ng libro ang nailagay nila. Ang pabalat ng libro ay bago pero luma ang laman.

Minsan, may…

Magpakatatag

Nalulong sa pinagbabawal na gamot ang aming anak. Kung may magsasabi sa akin na gagamitin ng Dios ang pagsubok na pinagdaraanan ko para makatulong sa ibang pamilya, mahirap para sa akin ang maniwala. Hindi madaling tanggapin ang sinasabi ng iba kung tayo mismo ang nakakaranas ng pagsubok. Kahit na alam kong kumikilos ang Dios para gawing maganda ang mga pinagdaraanan nating…

Sa tamang Panahon

Napangiti ako habang tinatanggal ko ang isang pirasong papel na nakalagay sa bagong bili kong damit na panlamig. May nabasa kasi akong babala: “Nanaisin mo na lumabas at manatili sa malamig na lugar habang suot mo ang damit na ito.” Kapag may suot tayong damit na akma sa tamang panahon, siguradong makakatagal tayo kahit hindi maganda ang panahon.

May mababasa naman…

Napupunuan Lahat

May isang kuwentong pambata tungkol sa mahirap na lalaki na si Bartolome. Inalis niya ang kanyang sumbrero nang humarap siya sa hari bilang paggalang. Pero ilang sandali lang nagkaroon na naman ng sumbrero sa ulo si Bartolome. Nagalit ang hari dahil akala niya ay hindi siya iginagalang nito kaya inaresto si Bartolome. Habang dinadala siya sa palasyo para parusahan, maya’t maya…