Month: Hulyo 2019

Takot na takot Ako

“Takot na takot ako.” Ito ang isinulat sa Facebook ng isang kabataan at ipinaliwanag na ang kanyang takot ay dahil sa paghihintay niya sa resulta ng mga pagsusuring medikal na ginawa sa kanya. Nag-aalala siya habang hinihintay ang sasabihin ng mga doktor kung ano talaga ang sanhi ng kanyang sakit.

Sino sa atin ang hindi natakot noong mga panahong humarap tayo…

Isuot Ninyo

Sinabi ni Lauren Winner sa isinulat niyang librong, Wearing God, maipapakilala natin sa iba kung sino tayo sa pamamagitan ng ating pananamit. Kahit hindi tayo magsalita, malalaman ng iba kung ano ang ating trabaho, estado sa buhay at maging ang ating pakiramdam dahil sa mga isinusuot natin. Totoo rin ito sa ating mga sumasampalataya kay Jesus. Maaari nating maipakilala si Jesus…

Nakatakdang Panahon

Habang nasa eroplano ako, pinagmamasdan ko ang isang ina kasama ang kanyang mga anak. Nilalambing nito ang kanyang anak na sanggol. Nasiyahan ako sa panonood sa kanila na may halong panghihinayang dahil naalala ko ang mga panahong nasa mga ganoong edad pa lang ang aking mga anak at ang mga oras na lumipas.

Pinagbulayan ko noon ang sinabi ni Haring Solomon…

Makapangyarihan sa Lahat

Ang Iguazu Falls na nasa hangganan ng Brazil at Argentina ay binubuo ng 275 na talon. Kamanghamangha ang mga ito. May pader sa isang bahagi ng Iguazu Falls kung saan nakasulat ang talatang Awit 93:4, “Higit na makapangyarihan kaysa sa dagundong ng maraming tubig, kaysa sa malalakas na hampas ng alon sa dagat, ang Panginoon sa itaas ay makapangyarihan!” Sa ibaba…

Mga Bansag

Sa isang lugar sambahan, nakaugalian nila na batiin at tanggapin ang kanilang mga bisita sa kakaibang paraan. Ipinapakita nila ang mga card na may nakasulat na, “Kung ikaw ay banal, makasalanan, talunan, matagumpay, matatakutin, pwedeng-pwede ka rito."

Madalas na pinangangatawanan na natin ang mga bansag sa atin kahit hindi naman talaga tayo gano’n. Tayo rin ay nagbibigay ng bansag sa ibang…