Month: Hulyo 2019

Binago ni Jesus

Isang grupo ng kabataan ang bumisita sa isang home for the aged sa Jamaica kung saan kinukupkop ang mga matatanda. Napansin ng isa sa kanila ang matandang lalaki na malungkot. Parang wala nang natitira pa sa matanda kundi ang kanyang higaan na hindi niya kayang galawin dahil sa kapansanan.

Ibinahagi ng kabataang babae sa matanda ang tungkol sa pag-ibig ng Dios…

Sa lahat ng Henerasyon

Ikinasal ang aming mga magulang noong panahon na tinatawag na ‘Great Depression.’ Kami ng asawa ko ay kabilang sa mga ‘Baby Boomers’ at ang mga anak namin ay kabilang sa henerasyong X at Y. Dahil lumaki kami sa magkakaibang henerasyon, magkakaiba rin ang aming opinyon.

Malaki ang pagkakaiba ng bawat henerasyon sa mga karanasan sa buhay at pag-uugali. Totoo rin ito…

Tabernakulo

Nagpunta kami ng aming grupo sa Disyerto ng Negev sa timog Israel kung saan makikita ang isang modelo ng tabernakulo. Kahit na hindi talaga totoong tabernakulo ang nakita namin, kahanga-hanga pa rin ito. Malaki kasi ang pagkakatulad nito sa tunay na tabernakulo.

Noong papasok na kami sa Dakong Banal at Dakong kabanal-banalan upang makita ang kaban ng tipan, nagalinlangan ang iba…

Pinatawad

Paminsan-minsan, sinosorpresa ng kaibigan kong si Norm Cook ang kanyang pamilya pag-uwi niya galing sa trabaho. Pagpasok niya ng pinto nila, bigla siyang sisigaw, “Pinatawad na kayo!” Sinabi niya iyon hindi dahil sa may kasalanan sila sa kanya. Pinapaalalahanan lang sila ni Norm na kahit may nagawa silang kasalanan sa Dios nang araw na iyon, lubos na silang pinatawad sa…