Naniniwala si Dr. Charles W. Elliot na presidente noon ng Harvard University na magkakaroon ng maayos na edukasyon ang isang taong laging nagbabasa kahit ilang minuto lang. Noong 1910, inipon niya ang iba’t ibang uri ng mga aklat at isinama niya ang kanyang gabay sa pagbabasa na tinawag niyang “15 minuto kada araw."

Ano naman kaya ang mangyayari kung maglalaan tayo ng 15 minuto para magbasa ng Biblia? Maaaring masasabi rin natin ang sinabi ng sumulat ng Awit sa Biblia, “Bigyan Nʼyo ako ng pagnanais na sundin ang Inyong mga turo at hindi ang pagnanais na yumaman. Ilayo Nʼyo ako sa pagnanais sa mga bagay na walang kabuluhan. Panatilihin Nʼyo ang aking buhay ayon sa Inyong pangako” (AWIT 119:36-37 ASD).

Kung pagsasamahin natin ang 15 minuto kada araw, 91 oras iyon sa loob ng isang taon. Pero hindi naman mahalaga kung gaano katagal tayo naglalaan ng panahon sa pagbabasa ng Biblia. Ang mahalaga ay patuloy natin itong ginagawa. Kung nakaligtaan nating magbasa sa loob ng isang araw o isang linggo, ayos lang iyon dahil maaari naman tayong magsimulang magbasa muli. Sa gabay ng Banal na Espiritu, magkakaroon ng malaking epekto sa ating buhay ang Salita ng Dios. Babaguhin Nito ang nilalaman ng ating puso, isipan at ginagawa. Hanggang sa mabago na ang ating buong pagkatao.

“Panginoon, ituro Nʼyo sa akin ang Inyong mga tuntunin, at habang nabubuhay itoʼy aking susundin” (TAL. 33 ASD).