Month: Hunyo 2019

Paulit-ulit

Nang minsang pauwi kami galing sa isang kasal, tinanong ako ng aking ina sa ikatlong pagkakataon kung ano ang balita sa aking trabaho. Inulit kong muli ang sagot ko sa kanya at inisip ko rin kung paano ko ito sasabihin na maaalala niya.

May Alzheimer’s Disease kasi ang aking ina. Isa itong sakit kung saan untiunting nawawala ang memorya ng isang…

Nabuhay Muli

Noong kabataan pa ang aking ama, nagbiyahe siya at ang kanyang mga kaibigan papunta sa isang paligsahan. Madulas ang kalsada noon dahil sa ulan kaya naaksidente sila. Napakatindi ng aksidenteng iyon. Isa sa mga kaibigan niya ang naparalisa at may isa na namatay. Dineklara ring patay ang aking ama at dinala sa morge. Pinuntahan siya ng lolo’t lola ko roon. Labis…

Pagkakaisa

Sinulatan ko ang aking kaibigan tungkol sa hindi namin pagkakaintindihan. Hindi siya sumagot sa sulat ko, kaya naisip ko na hindi ko na sana ginawa iyon. Ayaw ko na palalain ang sitwasyon pero ayaw ko rin naman na hindi maayos ang problema namin bago siya mangibangbansa. Ilang araw siyang naging laman ng isip ko.

Ipinanalangin ko siya. Hindi ko pa alam…

Alalahanin ang Krus

Nagsulat ang kaibigan ko at ang asawa niya para sa kanilang mga anak, mga apo at sa mga kaapu-apuhan nila. Mahigit nang 90-taong gulang ang kaibigan ko at 66 taon na silang kasal. Tungkol ang sulat sa mga mahahalagang bagay na natutunan nila sa buhay. May sinabi sa sulat na naging daan para alalahanin ko ang mga ginagawa ko noon.

Sinabi…

Mga Ulap

Minsan, maraming taon na ang lumipas nang tanungin ako ng aking anak kung bakit nakalutang ang mga ulap sa himpapawid. Handa na akong sumagot sa kanya para sabihin ang nasa isip ko pero sinabi kong hindi ko alam. Sinabi ko pa na aalamin ko kung bakit.

Nalaman ko ang sagot kung bakit iyon nangyari ayon sa paliwanag ng ilang dalubhasa. Ang…