Month: Pebrero 2019

Kamatayan

May isinulat sa isang pahayagan ang manunulat na si Ariana Cha tungkol sa proyektong ginagawa ng ilang bilyonaryo. Ikinuwento ni Ariana ang pagsisikap ng mga bilyonaryo na mapahaba ang buhay ng tao hanggang sa hindi na dumanas ng kamatayan. Nais nilang talunin ang kamatayan. Handa rin silang gumastos ng bilyon para sa proyektong ito.

Ang totoo, huli na sila. May tumalo…

Hindi Napapansin

May magandang paraan si Plato na taga bansang Greece kung paano maipapakita ang kabutihan at kasamaan sa puso ng tao. Nagkuwento siya tungkol sa isang pastol na nakakita ng isang gintong singsing. Minsan, nagkaroon daw ng lindol at pagkatapos nito ay bumuka ang lupa kung saan natagpuan niya ang gintong singsing. Natuklasan din ng pastol na may kakayahan ang singsing na…

Malaya Kang Lumapit

Ilang taon na ang nakakalipas nang imbitahan ako ng kaibigan ko na manood sa paligsahan ng larong Golf. Nang makarating na kami, binigyan nila ako ng mga regalo, babasahin tungkol sa golf at mapa ng buong lugar. Pero ang pinakamaganda ay ang makaupo kami sa isang lugar na para sa mga espesyal na tao kung saan libre ang pagkain at maayos…

Buong Puso

Si Caleb na binanggit sa Biblia ay laging sumusunod nang buong puso sa mga iniutos sa kanya. Kasama noon si Caleb sa labindalawang Israelita na isinugo para imbestigahan ang lupaing ipinangako ng Dios sa kanila. Nang makabalik na sila, sinabi ni Caleb, “Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin” (BILANG 13:30 MBB).…

Ano kaya?

Maraming taon na ang lumipas nang mamatay sa isang aksidente ang dalaga kong anak na si Melissa. Gayon pa man, lagi pa rin akong napapaisip at napapatanong sa sarili nang ganito: Ano kaya? Sa panahon kasi na nakakaramdam ako ng kalungkutan sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa anak ko, iniisip ko kung ano kaya kung iba ang nangyari. Maliligtas kaya…