Month: Nobyembre 2018

Ang Aming mga Pinahahalagahan

Ang Our Daily Bread Ministries ay lubos na nagtitiwala sa Dios. Umaasa kami sa Kanyang karunungan at kakayahan na ibinibigay sa amin para mapamahalaan ang gawaing ipinagkatiwala Niya. Tanging sa Biblia nakabatay ang aming mga pinaniniwalaan. Tapat naming pamamahalaan ang mga gawaing ipinagkatiwala ng Dios at ipinagpapasalamat namin sa Kanya ang bawat pagkakataon na maipahayag ang Kanyang Salita.

Ang Aming mga Panuntunan

Ang…

Ang Aming Kuwento

Taong 1938, pinasimulan namin ang Detroit Bible Class na maririnig sa isang programa sa radyo. Mula sa kakaunting bilang ng mga masusugid na tagapakinig, umabot sa milyun-milyong tao sa buong mundo ang nakikinig at gumagamit ng aming mga babasahin na ibinatay sa Salita ng Dios.

Tingnan ang Profile

[rbc_profiles]

Mag-register

[rbc_profiles_registration]

Login

[rbc_profiles_login]