Pagkaing Espirituwal ngayong araw

Ang Aming Kuwento

Ang Aming Kuwento

Taong 1938 nang magsimula ang aming gawain bilang isang programa sa radyo na tinawag naming Detroit Bible Class. Mula sa kakaunting bilang ng mga masusugid na tagapakinig, umabot sa milyun-milyong tao mula sa iba’t ibang dako ng mundo ang gumagamit ng aming mga babasahin na ibinatay sa Salita ng Dios.

Ang aming mga idinadalangin

Ang aming mga idinadalangin

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano…

Ang Natatanging Pag-asa

May Pag-asa

Maganda sana kung perpekto ang ating mundo. Walang kasamaan, sakuna at malulubhang sakit na mararanasan. Maganda sana kung makakapamuhay tayo nang mapayapa, walang kaguluhan at pagtatalo sa ating pamilya o lipunan. Maganda rin sana kung hindi na natin kailangan pang alalahanin ang tungkol sa ating kakainin, susuotin at titirhan. Maging ang alalahanin pa kung paano masusuportahan ang ating pamilya kapag…