Pagkaing Espirituwal ngayong araw

Ang Aming Kwento

Ang Aming Kuwento

Taong 1938 nang magsimula ang aming gawain bilang isang programa sa radyo na tinawag naming Detroit Bible Class. Mula sa kakaunting bilang ng mga masusugid na tagapakinig, umabot sa milyun-milyong tao mula sa iba’t ibang dako ng mundo ang gumagamit ng aming mga babasahin na ibinatay sa Salita ng Dios.

Tampok na Produkto

Upsized Edition

Nahihirapan ka ba sa pagbabasa ng Our Daily Bread dahil sa maliliit ang mga letra?

Hindi mo na kailangang mahirapan pa dahil narito na ang Our Daily Bread Upsized Annual edition! Ang sukat nito ay 7.275 x 4.95 na inches. Pareho lamang ang nilalaman nito sa regular annual edition pero mas malaki ang sukat nito.

Ang aming mga idinadalangin

Ang aming mga idinadalangin

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!
Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bakanteng Posisyon

Bakanteng

Web Developer

Naghahanap ang OUR DAILY BREAD PILIPINAS ng isang WEB DEVELOPER na makakatulong para mas maipahayag at maintindihan ng mga tao ang Salita ng Dios.