Pagkaing Espirituwal ngayong araw

Ang Aming Kwento

Ang Aming Kuwento

Taong 1938, pinasimulan namin ang Detroit Bible Class na maririnig sa isang programa sa radyo. Mula sa kakaunting bilang ng mga masusugid na tagapakinig, umabot sa milyun-milyong tao sa buong mundo ang nakikinig at gumagamit ng aming mga babasahin na ibinatay sa Salita ng Dios.

Mga Kaganapan

Early Bird Promo

Muli po naming ibinabalik ang Our Daily Bread Early Bird Promo!

Sulitin na ang pagkakataong ito at makatipid. Ang promong ito ay epektibo sa loob lamang ng buong buwan ng Oktubre, 2019.

Ang aming mga idinadalangin

Ang aming mga idinadalangin

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!
Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bakanteng Posisyon

Bakanteng

Web Developer

Naghahanap ang OUR DAILY BREAD PILIPINAS ng isang WEB DEVELOPER na makakatulong para mas maipahayag at maintindihan ng mga tao ang Salita ng Dios.